Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 februari 2015

Buitenlandse Carrière. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 9 december 2014 wordt de heer Antoine EVRARD ontheven uit zijn functie van Ministerraad bij de Ambassade van België te New Delhi en wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur. Bij ministerieel besluit van 10 december 2014 wordt de heer Johan D'HALLEWEYN ontheven uit zijn

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015016
pub.
06/02/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Carrière. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035031 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014024411 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 475.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten sluiten wordt de heer Antoine EVRARD ontheven uit zijn functie van Ministerraad bij de Ambassade van België te New Delhi en wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 9 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Adviescommissie voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035031 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2015 type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014024411 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 475.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten sluiten wordt de heer Dirk WAUTERS ontheven uit zijn functie van Vice-Consul bij het Bureau voor Ontwikkelingssamenwerking van België te Niamey en wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 10 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014021136 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014022564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 2011 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014022561 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015200033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen in de bedding van een gedeelte van de Ourthe en de Amblève tijdelijk wordt toegelaten sluiten wordt de heer Johan D'HALLEWEYN ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur en wordt toegevoegd aan Ambassade van België te Bogota.

^