Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 december 2014
gepubliceerd op 22 december 2014

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 2011 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022564
pub.
22/12/2014
prom.
10/12/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/05/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011203207 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen sluiten houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen


De Minister van Zelfstandigen, Gelet op de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 108;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/05/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011203207 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen sluiten houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen;

Gelet op de voordrachten gedaan door de Ministers en de instellingen die in genoemd Algemeen Beheerscomité vertegenwoordigd zijn, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot stemgerechtigde werkende leden van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen : 1° als vertegenwoordigers van de Minister van de zelfstandigen : - Mevr.GALERIN, Muriel, ter vervanging van Mevr. OLBRECHTS, Frieda, wier mandaat zij zal voleindigen; - De heer COUSAERT, Bertel, ter vervanging van de heer TRIFIN, Marc, wiens mandaat hij zal voleindigen. 2° Als vertegenwoordiger van de Minister van Pensioenen : - Mevr.PROPS, Annemie, ter vervanging van Mevr. ORY, Machteld, wier mandaat zij zal voleindigen. 3° Als vertegenwoordiger van de Minister van Sociale Zaken : - De heer STAES, Johan, ter vervanging van de heer BERTELS, Jan, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 2.Worden benoemd tot stemgerechtigde plaatsvervangende leden van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van zelfstandigen : 1° Als vertegenwoordiger van de administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen : - De heer TRIFIN, Marc, ter vervanging van de heer DE CLERCQ, Hubert, wiens mandaat hij zal voleindigen.2° Als vertegenwoordiger van de Minister van Sociale Zaken : - Mevr.ADNET, Bernadette, ter vervanging van de heer KETELS, Bart, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 10 december 2014.

W. BORSUS

^