Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 december 2014
gepubliceerd op 23 januari 2015

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010

bron
vlaamse overheid
numac
2015035031
pub.
23/01/2015
prom.
09/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


9 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011035683 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 sluiten tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010


De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 40;

Gelet op het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, artikel 35;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 augustus 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011035683 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 sluiten tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 november 2014;

Overwegende dat het centrum Van de Woestijne Griet - KI Lugri op 8 oktober 2014 en het centrum KI Koen Leus op 3 november 2014 een aanvraag tot erkenning hebben ingediend voor de opslag van sperma van rundvee en voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 37 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, Besluit : Enig artikel. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011035683 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 sluiten tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 9 april 2013, 19 maart 2014, 7 oktober 2014 en 31 oktober 2014, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Ter uitvoering van artikel 35 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 worden de volgende centra erkend voor opslag van sperma van rundvee: 1° Baanpraktijk K.I. Van Steendam, Dieter Visserstraat 1, 9070 Destelbergen; 2° Candida Adriaens, Kortestraat 4, 8470 Snaaskerke;3° DAP Gecavet bvba, Heerbaan 7, 2310 Rijkevorsel;4° Dierenartspraktijk De Eggel bvba, Eggelstraat 22, 3560 Lummen;5° Genes Diffusion bvba, Nekkersvlieting 2A, 8432 Liefferinge-Middelkerke;6° Griet Van De Woestijne - KI Lugri, Moerwege 35, 9991 Adegem;7° Johan Dielemans, Schrevelstraat 15, 8650 Houthulst;8° Koen Leus, Heistraat 102, 9860 Oosterzele;9° Kurt Van Hulle, Prinsengoeddreef 37A, 9910 Knesselare; 10° Semenzoo Belgium bvba, Kampstraat 20, 3910 Neerpelt." Brussel, 9 december 2014.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

^