Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 februari 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 24/04/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor zelfstandigen rekening houdend met het beginsel van eenheid van loopbaan. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015000058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de handel in zeehondenproducten. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015003050 bron nationale bank van belgie Toestemming van overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen De Britse High Court heeft de overdracht toegestaan van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten betreffende risico's of verbinteni Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen is de overdracht(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014012227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de koppeling van de minimum- en de effectief betaalde lonen aan het gezondheidsindexcijfer type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014012230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1985 tot coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014012229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014012232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2013-2014 voor de havenarbeiders van het logistiek contingent type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014012234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2013-2014 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014012236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de bijkomende opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014012248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, inzake regeling van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst en regeling van gedeeltelijke arbeid type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, betreffende de bijkomende opleidingsinspanningen voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gevestigd in het Waalse Gewest, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap en gesubsidieerd door de "Dienstelle für Personen mit Behinderung" tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst geregistreerd op 2 juli 2010 onder het nummer 100233/CO/327.03 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014012250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vormingsinspanningen in de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap en gesubsidieerd door de "Dienststelle für Personen mit Behinderung" type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur of duidelijk omschreven werk, uitzendarbeid en onderaanneming type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, tot toekenning van een sociaal voordeel - syndicale premie type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het sectoraal systeem ecocheques type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de invoering van een solidariteitsregeling type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009 betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de bedragen van de syndicale premies in 2013 en 2014 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garagepersoneel in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 12/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1973 betreffende de toekenning van een syndicale premie aan de werklieden en werksters tewerkgesteld in de haarsnijderijen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlenging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de databank en het opleidings-CV type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2014 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeiders met nachtprestaties indien zij worden ontslagen (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het sectoraalsysteem ecocheques type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 56 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot vaststelling van de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011 betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het concept "gelijk loon voor gelijk werk" type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het sectoraal akkoord voor de jaren 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende risicogroepen in 2014 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het zaterdagwerk type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de barema's en formule indexering in de subsector van de afhandeling op de luchthavens type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de afscheidspremie in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de aanvullende sociale toelage voor het dienstjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de werknemers die hebben gewerkt in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 betreffende de wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2013 betreffende het sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2002 betreffende de bijkomende tewerkstelling die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij het loopbaaneinde (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren" type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de vormingsinspanningen 2014 in de door de Franse Gemeenschapscommissie erkende en gesubsidieerde beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het opleidingsproject "Opstap naar zorgkundige" type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015000061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 december 2014, wordt met ingang van 1 januari 2015, Mevr. VAN DER MEEREN, Geneviève, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 januari 2015, wordt met ingang van 1 februari 2015, Mevr. CORTEBEECK, Leen, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de Federale type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015007017 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 629 van 16 december 2014 : Wordt het **** Ereteken van 1**** klasse wegens een daad van moed of toewijding aan de hierna vermelde personen verleend, **** **** heren **** ****, **** ****, **** ****, **** **** en **** **** de la ****(...) type koninklijk besluit prom. 15/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015011038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015012005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015012004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de aandachtsgroepen binnen de bedrijfstak gas en elektriciteit type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015012002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, ter verbetering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2003 betreffende de invoering van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie en de er aan gekoppelde weddeschaal, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003 type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015012007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdinesten, betreffende de arbeidsduur en humanisering van de arbeid voor de 8e activiteit type koninklijk besluit prom. 31/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015018037 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 2006 houdende uitvoering van artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015018053 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2012 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 18/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015024039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 24/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015200093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen in de private sector met een overgangsuitkering type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015200478 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 december 2014 : - is de aanwijzing van de heer Waterschoot, P., substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van - is de aanwijzing van Mevr. Rogiest, V., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen(...) type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015200512 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag naar de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015200531 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 januari 2015, waarbij het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Claes F., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot advocaat- Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015011058 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag van de griffier van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van landmeters-experten en houdende de benoeming van de werkend griffier en een plaatsvervangend griffier bij de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015015016 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 9 december 2014 wordt de heer Antoine EVRARD ontheven uit zijn functie van Ministerraad bij de Ambassade van België te New Delhi en wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur. Bij ministerieel besluit van 10 december 2014 wordt de heer Johan D'HALLEWEYN ontheven uit zijn type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015015014 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Consulaire Carrière. - Oppensioenstelling Bij ministerieel besluit van 4 november 2014 wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt, met ingang van 1 januari 2016, aan de heer Michel DEMEUS, ambtenaar van de consulaire carrière. Vanaf deze dat type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015015015 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 8 januari 2015 wordt de heer Gianmarco RIZZO ontheven uit zijn functie van Eerste Secretarisambassade bij de Permanent Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties te Bij ministerieel besluit van 8 januari 2015 wordt Mevr. Brigitte WAIGNEIN ontheven uit haar fun(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015015017 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Dienstvrijstellingen Bij ministerieel besluit van 1 december 2014 wordt aan de heer Didier SEEUWS een dienstvrijstelling toegekend voor een periode van 2 jaar vanaf 1 december 2014 om hem de mogelijkheid te geven de func Bij ministerieel besluit van 1 december 2014 wordt aan de heer Bert VERSMESSEN een dienstvrijst(...) type ministerieel besluit prom. 12/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015200546 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 12/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015200545 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 12/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015200547 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 12/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015200548 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van de organisatieafdelingen 11, 13, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015200563 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 9 december 2014 in zake Erik Vanden Broeck, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 december 2014, heeft het Hof van Cassatie d 1. « Schendt het rookverbod zoals vervat in artikel 3 van de wet van 22 december 2009 betreffende d(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015009067 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 20 januari 2015 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, is de aanwijzing van de heer Vanherpe P., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in d Bij beschikking van 20 januari 2015 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, is de (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015018046 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Terre wallonne heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 214.709/XV 2721. Voor de Hoofdgriffier, Chr(...) type bericht prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015018047 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw "SOS Kauwberg Uccla-Natura", de heer Alai Die besluiten zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 september 2010 en 10 februari 201(...) type bericht prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015018045 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Olivier OGER heeft de nietigverklaring gevorderd v Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 214.601/XIII-7205. Voor de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015200477 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 december 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 december 2014, is beroep tot v Die zaak, ingeschreven onder nummer 6127 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaken met(...) type bericht prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015200562 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 december 2014 in zake de bvba « Untill » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 december 2014, hee « Schendt artikel 198, § 1, 10° WIB92 in samenlezing met artikel 307, § 1, lid 3 WIB92 de(...) type bericht prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015200565 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 december 2014 in zake Mr. F. Van Vlaenderen, handelend in zijn hoedanigheid van voogd van N.Y., tegen Famifed « Schendt artikel 1 van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag d(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015018040 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 november 2014 en 30 november 2014 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing Instelling Plaats Type menselijk lichaamsma(...) type lijst prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015018041 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 december 2014 en 31 december 2014 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing Instelling Plaats Type menselijk lichaamsma(...) type lijst prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015200570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0436.667.175 PROMO SERVICES intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: (...) type lijst prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015200571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0806.430.680 ASSURALYS.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015009064 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Samenstelling van het evaluatiecollege van korpschefs. - Leden die verkozen zijn in hun hoedanigheid van korpschef A. Nederlandstalige vertegenwoordigers van het openbaar ministerie : Vaste leden De heer Meirsschaut, D De heer Vandenbruwaene, P., procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen. Plaatsvervang(...)

erratum

type erratum prom. 22/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015031086 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015042401 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand januari 2015    Indice janvier 2015 Moyen(...)

document

type document prom. 02/10/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015200231 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 november 2010 houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 18/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015200557 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegankelijkheid van gesubsidieerde infrastructuren

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015007023 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 637 van 19 december 2014, wordt de heer Kleanthis Mimilidi op 19 augustus 2014 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anc Dit besluit heeft uitwerking op 19 augustus 2014, met uitzondering van het tweede lid, dat uitwerki(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015007026 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van lagere officieren van het actief kader **** koninklijk besluit ****. 645 van 19 december 2014 : Worden op 26 december 2014 benoemd in hun **** : In de graad van kapitein-commandant, de kapiteins ***** de graad van kapitein-commandant van administratie, de kapiteins van administratie ****. **** (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015007024 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 638 van 19 december 2014, wordt de heer Hakim Kerdoudi op 1 februari 2014 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënni Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 februari 2014, met uitzondering van het tweede lid, da(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015015010 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Raad van Adel. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 december 2014 wordt aan de heer Marc VAN DE CRUYS eervol ontslag als lid van de Raad van Adel verleend. Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2014 wordt jonkheer Damien B Bij koninklijk besluit van 19 december 2014 wordt de heer Jean-Marie VAN DEN EECKHOUT als Neder(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad. - Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 december 2014 wordt baron Jean-Pierre de BANDT eervol ontslag als lid van Bij koninklijk besluit van 1 december 2014 wordt baron Jan GRAULS eervol ontslag als lid van de(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015200583 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 8 januari 2015 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - word - wordt de heer Obeid, Stéphane, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voormelde Rijksdienst, i(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015018051 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep tot kandidaten voor een mandaat van een vast of plaatsvervangend extern lid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (afdeling sociale zekerheid en afdeling gezondheid). - Derde oproep Ingevolge verschi(...) Er zal worden overgegaan tot het aanwijzen van de mandaten van de externe leden van het Sectoraal C(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015200651 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaat Vergelijkende selectie van **** **** correspondenten De vergelijkende selectie van **** **** correspondenten (niveau ****) voor het Koninklijk Meteorologisch **** (****14298) werd afgesloten op 3 februari(...) Er zijn 2 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 06/02/2015 numac 2015200640 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Raad van beheer. - Te begeven mandaat In de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen is een mandaat van beheerder te begeven. Het De zelfstandigenorganisaties die voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 95, § 1, 2° van(...)
^