Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 27 november 2015

Notariaat Bij ministerieel besluit van 23 november 2015 : -is er een einde gesteld aan de aanwijzing, in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen, voor de provincie Waals-Brabant van : - de heer de Frésart - de heer De Ruyver F., als plaatsvervangend lid met ingang van 26 november 2015 `s avonds. - zi(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009781
pub.
27/11/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij ministerieel besluit van 23 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015024285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augustus 2012 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 23/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015205715 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steunverlening aan de producenten van schaapachtigen voor het bestrijden van de buitengewone crisis in de sector van het schapenvlees type ministerieel besluit prom. 23/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031801 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten type ministerieel besluit prom. 23/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015018387 bron institut scientifique de sante publique Ministerieel besluit waarbij bepaalde bevoegdheden binnen het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid worden gedelegeerd sluiten : -is er een einde gesteld aan de aanwijzing, in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen, voor de provincie Waals-Brabant van : - de heer de Frésart M., als effectief lid met ingang van 23 januari 2016 's avonds; - de heer De Ruyver F., als plaatsvervangend lid met ingang van 26 november 2015 `s avonds. - zijn aangewezen in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de duur van een jaar voor de provincie Waals-Brabant : - de heer De Ruyver F., als effectief lid met ingang van 24 januari 2016; - Mevr. Donner V., als plaatsvervangend lid met ingang van 27 november 2015. - is hernieuwd, voor een termijn van één jaar met ingang van 27 november 2015, de aanwijzing, in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Luxemburg, aan de heer Jeanmoye A., als effectief lid.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^