Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 november 2015
gepubliceerd op 03 december 2015

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augustus 2012 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor pathologische anatomie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024285
pub.
03/12/2015
prom.
23/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012205159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012205160 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie voor pathologische anatomie


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 65, 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 13/02/2012 numac 2012024054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor pathologische anatomie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort sluiten betreffende de erkenning van de laboratoria voor pathologische anatomie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, artikel 42;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012205159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012205160 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie voor pathologische anatomie;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011204 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2008 vaststellende de vergoeding betreffende het commercieel hergebruik van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen type ministerieel besluit prom. 01/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de beheersmodaliteiten van het Begrotingsfonds Kruispuntbank van Ondernemingen sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012205159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012205160 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie voor pathologische anatomie, Besluit :

Artikel 1.§ 1. In artikel 1 § 1 van voornoemd ministerieel besluit van 30 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012205159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012205160 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie sluiten zoals gewijzigd door het voornoemd ministerieel besluit van 1 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011204 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2008 vaststellende de vergoeding betreffende het commercieel hergebruik van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen type ministerieel besluit prom. 01/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de beheersmodaliteiten van het Begrotingsfonds Kruispuntbank van Ondernemingen sluiten: - Mevrouw Geers, C., Meise, plaatsvervangend lid, wordt vervangen door de heer Forsyth, R., De Pinte, die haar mandaat zal voleindigen; - Mevrouw Sempoux, C., Wezembeek-Oppem, plaatsvervangend lid, wordt vervangen door mevrouw Mourin, A., Peruwelz, die haar mandaat zal voleindigen; - Mevrouw Lambein, K., Zwijnaarde, plaatsvervangend lid, wordt vervangen door de heer Creytens, D., Destelbergen, die haar mandaat zal voleindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 23 november 2015.

M. DE BLOCK

^