Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 30 april 2014

Goedkeuringstoezicht. - Goedkeuring van de besluiten van de provinciegouverneurs inzake de kosten van de brandweer Krachtens het ministerieel besluit van 13 maart 2014 wordt het besluit van de provinciegouverneur van Limburg van 30 januari 2014 Krachtens het ministerieel besluit van 13 maart 2014 wordt het besluit van de provinciegouverne(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000264
pub.
30/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Goedkeuringstoezicht. - Goedkeuring van de besluiten van de provinciegouverneurs inzake de kosten van de brandweer Krachtens het ministerieel besluit van 13 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014027252 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens sluiten wordt het besluit van de provinciegouverneur van Limburg van 30 januari 2014 tot vaststelling van de aandelen van de groepscentrumgemeenten en de bijdragen van de beschermde gemeenten in de kosten voor het jaar 2012, goedgekeurd.

Krachtens het ministerieel besluit van 13 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014027252 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens sluiten wordt het besluit van de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen van 30 januari 2014 tot vaststelling van de aandelen van de groepscentrumgemeenten en de bijdragen van de beschermde gemeenten in de kosten voor de jaren 2009, 2010 en 2011, goedgekeurd.

^