Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 27 september 2013

Leefmilieu Bij ministerieel van 1 juli 2013 wordt het laboratorium Alcontrol BV met ingang van 3 juni 2013 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval. Bij ministerieel besluit van 14 augustus 2013 wordt de erkenning inzake Bij ministerieel besluit van 14 augustus 2013 wordt de erkenning van de "SA CSD Ingénieurs(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013205198
pub.
27/09/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel van 1 juli 2013 wordt het laboratorium Alcontrol BV met ingang van 3 juni 2013 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval.

Bij ministerieel besluit van 14 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/08/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013204848 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 29 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 14/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013000562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO AVIA BelgoMazout van de Gouverneur van de provincie Luik sluiten wordt de erkenning inzake geluidshinder van het onderzoeksbureau "SGS Belgium SA" met ingang van 28 augustus 2013 voor vijf jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 14 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/08/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013204848 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 29 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 14/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013000562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO AVIA BelgoMazout van de Gouverneur van de provincie Luik sluiten wordt de erkenning van de "SA CSD Ingénieurs Conseils" als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest van 14 augustus 2013 tot 22 december 2018 verlengd voor de volgende categorieën projecten : 1. ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten;2. Projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie;3. Mijnen en groeven;4. Industriële processen inzake energie;5. Industrieprocessen inzake stoffenverwerking;6. Afvalbeheer;7. Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling);8. Vergunningen voor landbouwexploitatie. Bij ministerieel besluit van 20 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011424 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2012 sluiten wordt de erkenning inzake geluidshinder van het onderzoeksbureau "Acoustical Engeneering" met ingang van 28 augustus 2013 voor vijf jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 20 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011424 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2012 sluiten wordt de "SA Transports Hanneuse" met ingang van 20 augustus 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad van het gespecialiseerd onderwijs sluiten wordt de "BVBA Transports Matton" met ingang van 23 augustus 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad van het gespecialiseerd onderwijs sluiten wordt de "BVBA Containerdienst Mels" met ingang van 23 augustus 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van dierlijke afvalstoffen van categorieën 1, 2 en 3.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad van het gespecialiseerd onderwijs sluiten wordt de "BV SITA Recycling Services Zuid" met ingang van 23 augustus 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad van het gespecialiseerd onderwijs sluiten wordt de heer Denis Scaillet met ingang van 23 augustus 2013 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de verrichtingen m.b.t. de hergroepering van gevaarlijke afvalstoffen die binnen de "SA Recymet" worden uitgevoerd.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad van het gespecialiseerd onderwijs sluiten wordt de "BV Sita Transport" met ingang van 23 augustus 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad van het gespecialiseerd onderwijs sluiten wordt de "SA Sivermat" met ingang van 23 augustus 2013 voor twee jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad van het gespecialiseerd onderwijs sluiten wordt de "NV General Recycling Service Europe" met ingang van 23 augustus 2013 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad van het gespecialiseerd onderwijs sluiten wordt de "SA Transports Service Demets" met ingang van 23 augustus 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en van PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad van het gespecialiseerd onderwijs sluiten wordt de "SPRL Greuse et fils" met ingang van 23 augustus 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad van het gespecialiseerd onderwijs sluiten wordt de "BV Internationaal Transportbedrijf A.L. Langen" met ingang van 23 augustus 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt de "SARL Transports's Heeren Frederic Luxembourg" met ingang van 26 augustus 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, PCB/PCT's en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt de "Ltd B.J.Waters Transports" met ingang van 26 augustus 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt de "SA Autos Deknudt" met ingang van 26 augustus 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt de "SRO SK Line" met ingang van 26 augustus 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, PCB/PCT's en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt de "BV Emons Recycling Logistics" met ingang van 26 augustus 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt de "SA Etablissements Maurice Wanty" met ingang van 26 augustus 2013 voor achttien maanden erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt de "NV Staelens Recup" met ingang van 26 augustus 2013 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt de "GmbH Karl Michels" met ingang van 26 augustus 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt de heer Robert Rollin met ingang van 26 augustus 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt het ministerieel besluit van 20 september 2011 gewijzigd waarbij de NV Remitrans als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen wordt erkend.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt de "SA Buchen Industrial Services" met ingang van 26 augustus 2013 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, PCB/PCT's en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt de "SA ARF" met ingang van 26 augustus 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt de "SPRL Van Goitsenhoven" met ingang van 26 augustus 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt de "SPRL J.C. Agri" met ingang van 26 augustus 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt de "BVBA Van Den Brouck-De Sutter" met ingang van 26 augustus 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt de "SARL Jorland" met ingang van 26 augustus 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt de "SA Eloy Travaux" met ingang van 26 augustus 2013 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt Mevr. Arlette Velaers-Hanquet, ter vervanging van de heer Paolo Campanella, van 26 augustus 2013 tot 26 maart 2017 erkend als verantwoordelijke voor de verrichtingen m.b.t. de hergroepering van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën die uitgevoerd worden binnen de exploitatiezetel van de "SA Shanks Hainaut" te Jumet.

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4710 Lontzen, Tivolistra,szlig,e 24 type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50, baanvak Districtsgrens - Denderleeuw, gelegen te Ternat, ter hoogte van de kilometerpaal 18.948 sluiten wordt de "BVBA Clement Cleaning" met ingang van 26 augustus 2013 voor achttien maanden erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/08/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013021096 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 28/08/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013204646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type ministerieel besluit prom. 28/08/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013204656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Beauraing als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra sluiten wordt de "BVBA ECD" met ingang van 28 augustus 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013035761 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 29/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013003280 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten wordt de "SA Sita Wallonie" van 29 augustus 2013 tot 22 juli 2015 erkend als ophaler en vervoerder van dierlijke afvalstoffen van categorieën 1, 2 en 3.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029487 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Ottignies-Louvain-La-Neuve type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Seraing type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013007225 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013011459 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013204821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Luik als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra sluiten wordt de heer Ugo Nardo vanaf 3 september 2013 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de verrichtingen m.b.t. de valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen die uitgevoerd worden binnen de exploitatiezetel van de "SA Floridienne Chimie" te Aat.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029487 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Ottignies-Louvain-La-Neuve type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Seraing type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013007225 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013011459 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013204821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Luik als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra sluiten wordt de heer Eric Derycke vanaf 3 september 2013 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de verrichtingen m.b.t. de valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën die uitgevoerd worden binnen de exploitatiezetel van de "SA Compagnie des Ciments belges" te Gaurain-Ramecroix.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029487 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Ottignies-Louvain-La-Neuve type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Seraing type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013007225 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013011459 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013204821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Luik als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra sluiten wordt de heer Denis Drousie met ingang van 3 augustus 2013 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de verrichtingen m.b.t. de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen die met mobiele ontsmettingsinstallaties binnen de "SA Ecoterres" uitgevoerd worden.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029487 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Ottignies-Louvain-La-Neuve type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Seraing type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013007225 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013011459 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013204821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Luik als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra sluiten wordt de NV Vanschoonbeek-Matterne met ingang van 3 september 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, PCB/PCT's en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029487 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Ottignies-Louvain-La-Neuve type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Seraing type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013007225 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013011459 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013204821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Luik als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra sluiten wordt de BV Van Happen Transport met ingang van 3 september 2013 voor twee jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029487 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Ottignies-Louvain-La-Neuve type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Seraing type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013007225 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013011459 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013204821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Luik als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra sluiten wordt de BV Transportbedrijf Albert Riksen met ingang van 3 september 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029487 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Ottignies-Louvain-La-Neuve type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 15/10/2014 numac 2014029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Seraing type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013007225 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013011459 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 03/09/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013204821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Luik als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra sluiten wordt de heer Tom Tack vanaf 3 september 2013 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de verrichtingen m.b.t. de valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen die uitgevoerd worden binnen de exploitatiezetel van de "SA Remi Tack & fils" te Estaimpuis.

^