Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 juli 2012

Personeel. - Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 26 januari 2012 wordt de heer Charles Cosyn, attaché in de klasse A3 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 1 juli 2012 eervol ontslag uit De heer Charles Cosyn is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 juli 2012 zijn aanspraken op een rustpe(...)

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2012018285
pub.
13/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Personeel. - Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 26 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2012 pub. 23/02/2012 numac 2012024089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type ministerieel besluit prom. 26/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012021012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten wordt de heer Charles Cosyn, attaché in de klasse A3 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 1 juli 2012 eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De heer Charles Cosyn is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 juli 2012 zijn aanspraken op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

^