Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 januari 2012
gepubliceerd op 31 januari 2012

Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2012021012
pub.
31/01/2012
prom.
26/01/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 2012. - Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten


De Eerste Minister, Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/03/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998021111 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten, artikel 5, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigden : 1° van de Federale Regering : de heer C.BOSSUT, Wnd. Adviseur-generaal bij de FOD Mobiliteit en Vervoer; 2° van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten : Mevr.M.-L. VAN RILLAER, Adviseur bij de "Union des Villes et Communes de Wallonie ».

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigden : 1° van de Federale Regering : Mevr.F. ANTOINE, Attaché bij de FOD Mobiliteit en Vervoer; 2° van het Verbond van Belgische Ondernemingen : Mevr.S. HOEBEEK, Juridisch Adviseur bij de Vereniging der Belgische Aannemers van grote Bouwwerken 3° van het Algemeen Belgisch Vakverbond : De heer P.VAN MUYLDER, Secretaris generaal, ABVV Brussel.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 26 januari 2012.

E. DI RUPO

^