Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 januari 2012
gepubliceerd op 23 februari 2012

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024089
pub.
23/02/2012
prom.
26/01/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 2012. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik


De Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, artikel 8, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, artikel 9, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 januari 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2007 pub. 28/11/2007 numac 2007023461 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik sluiten tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, Besluiten :

Artikel 1.Worden aangewezen tot lid van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik : a) als deskundigen van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : - de heer Maarten Trybou, voorzitter; - de heer Olivier Guelton; - Mevr. Anneke De Cock; b) als deskundige van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : - de heer Boris Van Berlo;c) als deskundigen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid : - Mevr.Christiane Vleminckx; - de heer Philippe Castelain; d) als deskundige van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : - de heer Jean-François Schmit;e) als deskundige van het Centrum voor Onderzoek en Diergeneeskunde en Agrochemie : - de heer Luc Pussemier;f) als deskundige van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : - de heer Danny De Baere;g) als deskundige van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Mevr.Manuela de Vaulx de Champion; h) als deskundige van het Vlaamse Gewest : - Mevr.Annie Demeyere; i) als deskundige van het Waalse Gewest : - de heer Michel De Proft.

Art. 2.Worden aangewezen tot plaatsvervangend lid van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik : a) als deskundigen van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : - de heer Maarten Derudder; - Mevr. Chantal Vervaet; - Mevr. Ilse Pittomvils; b) als deskundige van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : - Mevr.Marie-Christine Lahaye; c) als deskundigen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid : - Mevr.Martine Duverger; - Mevr. Marie-Noëlle Blaude; d) als deskundige van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : - de heer Fabian Etienne-Thewissen;e) als deskundige van het Centrum voor Onderzoek en Diergeneeskunde en Agrochemie : - de heer Philippe Debongnie;f) als deskundige van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : - Mevr.Annabelle Lion; g) als deskundige van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Mevr.Véronique Broeckaert; h) als deskundige van het Vlaamse Gewest : - de heer Frans Goossens;i) als deskundige van het Waalse Gewest : - Mevr.Laurence Janssens.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 12 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/2007 pub. 28/11/2007 numac 2007023461 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik sluiten tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, gewijzigd door het ministerieel besluit van 27 november 2008 wordt opgeheven.

Brussel, 26 januari 2012.

Mevr. L. ONKELINX Mevr. S. LARUELLE

^