Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 09 november 2011

Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 29 maart 2011, tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 augustus 2010, werd de erkenning van de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK als ophaler van gevaarlijke afva Bij ministerieel besluit van 29 maart 2011, werd de erkenning van de NV ALGEMENE ONDERNEMINGEN (...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031525
pub.
09/11/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 29 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011000205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Provinciale Opleidingsinstelling « Institut provincial de formation des Agents des Services publics » als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht » alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 29/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011000209 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Provinciale Opleidingsinstelling "PLOT Provincie Limburg Opleiding en Training" als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding sluiten, tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 augustus 2010, werd de erkenning van de NV ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF DE CONINCK als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen geschorst.

Bij ministerieel besluit van 29 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011000205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Provinciale Opleidingsinstelling « Institut provincial de formation des Agents des Services publics » als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht » alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 29/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011000209 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Provinciale Opleidingsinstelling "PLOT Provincie Limburg Opleiding en Training" als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding sluiten, werd de erkenning van de NV ALGEMENE ONDERNEMINGEN BRACO CLEANING als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 21 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor renovatie van het woonmilieu type ministerieel besluit prom. 21/09/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011000635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 21/09/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011000763 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling sluiten werd de BVBA RECUP-OIL erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van vijf jaar.

De erkenning draagt het nr. DD/285.

Bij ministerieel besluit van 21 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor renovatie van het woonmilieu type ministerieel besluit prom. 21/09/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011000635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 21/09/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011000763 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling sluiten werd de BVBA RECYCA erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van vijf jaar.

De erkenning draagt het nr. DD289.

Bij ministerieel besluit van 27 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011205913 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 sluiten werd de NV ENVISAN INTERNATIONAL erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van twee jaar.

De erkenning draagt het nr. DD/298.

Bij ministerieel besluit van 27 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011205913 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 sluiten werd de NV ENVISAN erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van twee jaar.

De erkenning draagt het nr. DD/300.

^