Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 16 juli 2010

Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 4 juni 2010 wordt de aan de "SPRL Planeco" verleende erkenning tot uitwerking, herziening of wijziging van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige reglementen Bij ministerieel besluit van 4 juni 2010 wordt de aan de "SCPRL Fabienne Hennequin et asso(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010203732
pub.
16/07/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 4 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010024208 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2010 type ministerieel besluit prom. 04/06/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010007182 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 1991 houdende de vaststelling van de maandelijkse prestaties voor de opdrachthouders bij het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis sluiten wordt de aan de "SPRL Planeco" verleende erkenning tot uitwerking, herziening of wijziging van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige reglementen met ingang van 7 juni 2010 hernieuwd voor een termijn van vier jaar.

Bij ministerieel besluit van 4 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010024208 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2010 type ministerieel besluit prom. 04/06/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010007182 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 1991 houdende de vaststelling van de maandelijkse prestaties voor de opdrachthouders bij het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis sluiten wordt de aan de "SCPRL Fabienne Hennequin et associés" verleende erkenning tot uitwerking, herziening of wijziging van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 7 juni 2010 hernieuwd voor een termijn van vier jaar.

Bij ministerieel besluit van 11 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010000360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing en hernieuwing van de bijzitters-personeelsleden van de politiediensten bij de kamers van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010035531 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het zorgzwaarte-instrument ter inschaling van de ondersteuningsnood van personen met een handicap van de diensten Inclusieve Ondersteuning type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010204284 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 26/07/2010 numac 2010035511 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan voor een persoon met een handicap van de diensten Inclusieve Ondersteuning sluiten wordt de aan de "SCPRL Fabienne Hennequin et associés" verleende erkenning tot uitwerking, herziening of wijziging van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige reglementen met ingang van 15 juni 2010 hernieuwd voor een termijn van vier jaar.

^