Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 januari 2007
gepubliceerd op 01 februari 2007

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de slachtofferverklaring zoals bedoeld in artikel 1, 4┬░ van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6┬░, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009103
pub.
01/02/2007
prom.
30/01/2007
ELI
eli/besluit/2007/01/30/2007009103/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 JANUARI 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de slachtofferverklaring zoals bedoeld in artikel 1, 4┬░ van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6┬░, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, inzonderheid op artikel 2, 6┬░;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6┬░, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, inzonderheid op artikel 1, 4┬░;

Gelet op de geco├Ârdineerde wetten op de Raad van State, inzonderheid op artikel 3, ┬ž 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat dit besluit nodig is voor de uitvoering van de voornoemde reglementaire bepalingen;

Overwegende dat deze bepalingen in werking treden op 1 februari 2007 en dat de bepaling die het uitvoert noodzakelijkerwijze op dezelfde datum in werking dient te treden;

Overwegende dat het aldus noodzakelijk is dat het modeldocument kan worden geconsulteerd en gebruikt vanaf deze datum, Besluit :

Artikel 1.Het model van slachtofferverklaring bedoeld in artikel 1, 4┬░, van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6┬░, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wordt vastgesteld volgens het model van slachtofferverklaring dat als bijlage bij dit besluit gaat.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2007.

Brussel, 30 januari 2007.

Mevr. L. ONKELINX Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^