Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 januari 2007
gepubliceerd op 01 februari 2007

Ministerieel besluit tot vaststelling van de inhoud van het inlichtingendossier zoals bedoeld in artikel 7, laatste lid, van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6┬░, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009102
pub.
01/02/2007
prom.
30/01/2007
ELI
eli/besluit/2007/01/30/2007009102/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JANUARI 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de inhoud van het inlichtingendossier zoals bedoeld in artikel 7, laatste lid, van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6┬░, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, inzonderheid op artikel 2, 6┬░;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6┬░, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, inzonderheid op artikel 7, laatste lid;

Gelet op de geco├Ârdineerde wetten op de Raad van State, inzonderheid op artikel 3, ┬ž 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat dit besluit nodig is voor de uitvoering van de voornoemde reglementaire bepalingen;

Overwegende dat deze bepalingen in werking treden op 1 februari 2007 en dat de bepaling die het uitvoert noodzakelijkerwijze op dezelfde datum in werking dient te treden;

Overwegende dat het aldus noodzakelijk is dat de inhoud van het inlichtingendossier dat ten behoeve van de justitieassistent slachtofferonthaal wordt opgesteld, is bepaald vanaf deze datum, Besluit :

Artikel 1.Het inlichtingendossier zoals bedoeld in artikel 7, laatste lid, van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6┬░, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, omvat de volgende documenten : - een afschrift van de vonnissen en arresten; - een uittreksel uit het strafregister;

In voorkomend geval : - een afschrift van de opsluitingsfiche; - de uiteenzetting van de feiten waarvoor de veroordeelde werd veroordeeld; - reeds genomen beslissingen door de strafuitvoeringsrechter, de strafuitvoeringsrechtbank of het Hof van Cassatie; - de vermelding van de bevoegde strafuitvoeringsrechter of strafuitvoeringsrechtbank.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2007.

Brussel, 30 januari 2007.

Mevr. L. ONKELINX

^