Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 november 2019
gepubliceerd op 16 december 2019

Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als landbouwonderneming

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019042691
pub.
16/12/2019
prom.
29/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als landbouwonderneming


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 8:2;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030678 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, artikel 2, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur met ingang van 1 oktober 2019, de volgende vennootschap: CLERAGRI SRL Ondernemingsnummer: 0732.858.952

Art. 2.De erkenning vermeld in het artikel 1, blijft geldig voor zover de bedoelde vennootschap niet het voorwerp is van een intrekking van de erkenning als landbouwonderneming overeenkomstig het artikel 5 van het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030678 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.

Brussel, 29 november 2019.

N. MUYLLE

^