Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 mei 2007
gepubliceerd op 04 juli 2007

Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Federale Raad voor de Huisartsenkringen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007022879
pub.
04/07/2007
prom.
29/05/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

29 MEI 2007. - Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Federale Raad voor de Huisartsenkringen


De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonderheid op artikel 9, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 tot oprichting van een Federale Raad voor de Huisartsenkringen, inzonderheid op artikel 5, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden met raadgevende stem van de Federale Raad voor de Huisartsenkringen : - Dr Michel Vermeylen, Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen; - Dr. Hilde Roels, Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen; - Dr. Anne Gillet, Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen; - Dr. Reinier Hueting, Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 29 mei 2007 R. DEMOTTE

^