Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 mei 2007
gepubliceerd op 09 augustus 2007

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissie belast met de herziening van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk maritiem recht

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2007014214
pub.
09/08/2007
prom.
29/05/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

29 MEI 2007. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissie belast met de herziening van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk maritiem recht


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de artikelen 37 en 108 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende oprichting van een commissie belast met de herziening van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk maritiem recht;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 april 2007, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd als leden van de Commissie Maritiem Recht, belast met de herziening van het privaatrechtelijke en publiekrechtelijk maritiem recht: - als juristen met specifieke kennis en ervaring op het gebied van het zeerecht : - Prof. Dr. Eric Van Hooydonk, hoofddocent Universiteit Antwerpen en advocaat, die het voorzitterschap waarneemt; - Prof. Dr. Leo Delwaide, emeritus hoogleraar Universiteit Antwerpen en « Université libre de Bruxelles » en advocaat; - Prof. Dr. Ralph De Wit, hoofddocent Vrije Universiteit Brussel en gastprofessor Universiteit Antwerpen en advocaat; - Prof. Benoît Goemans, gastdocent « Université Catholique de Louvain » en docent Universiteit Hasselt en advocaat; - Prof. Wim Fransen, gastdocent « Université Libre de Bruxelles » en advocaat; - Prof. Dr. Marc A. Huybrechts, emeritus hoogleraar Universiteit Antwerpen en Katholieke Universiteit Leuven en advocaat; - Prof. Dr. Eduard Somers, gewoon hoogleraar Universiteit Gent en hoofddocent Universiteit Antwerpen; - Prof. Peter Van de Vijver, gastdocent Hogere Zeevaartschool Antwerpen, advocaat; - de heer Herman Lange; in de hoedanigheid van voorzitter van de Belgische Vereniging voor Zeerecht; - de heer Marc Nuytemans, directeur van de Koninklijke Belgische Redersvereniging, als vertegenwoordiger van de meest representatief beschouwde Belgische vereniging van scheepseigenaars of reders; - de heer Frans Van Rompuy, directeur-generaal van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer, als vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid de maritieme zaken en de scheepvaart behoren.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 29 mei 2007.

Brugge, 29 mei 2007.

R. LANDUYT

^