Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 april 2021
gepubliceerd op 12 mei 2021

Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor de aanvraag van een toestemming wegens therapeutische noodzaak

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2021031371
pub.
12/05/2021
prom.
29/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/29/2021031371/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


29 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor de aanvraag van een toestemming wegens therapeutische noodzaak


De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Gelet op de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan;

Gelet op het besluit van Verenigd College van 10 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, artikelen 9, § 1; 12, § 2; 22, § 2 en 23, § 3, vierde lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 februari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040469 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor de aanvraag van een toestemming wegens therapeutische noodzaak sluiten tot vaststelling van het formulier voor de aanvraag van een toestemming wegens therapeutische noodzaak, Besluiten :

Artikel 1.Het modelformulier dat gebruikt moet worden voor een aanvraag tot toestemming voor gebruik wegens therapeutische noodzaak, zoals bedoeld in artikel 9, § 1 van het besluit van het Verenigd College van 10 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, wordt opgenomen in bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 19 februari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040469 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor de aanvraag van een toestemming wegens therapeutische noodzaak sluiten tot vaststelling van het formulier voor de aanvraag van een toestemming wegens therapeutische noodzaak wordt opgeheven.

Brussel, 29 april 2021.

Voor het Verenigd College: De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, E. VAN DEN BRANDT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^