Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 oktober 2011
gepubliceerd op 10 februari 2012

Ministerieel besluit tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Namen en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 2005 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Namen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029008
pub.
10/02/2012
prom.
28/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

28 OKTOBER 2011. - Ministerieel besluit tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Namen en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Celles en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200529 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Anderlecht en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2001 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Anderlecht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200530 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Jette en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 1998 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Jette sluiten houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Namen


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 28 februari 1978 tot instelling van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening, gewijzigd bij de decreten van 8 juli 1983, 21 oktober 1988, 19 juli 1991, 30 november 1992, 10 april 2003, 17 december 2003, 19 oktober 2007, 24 oktober 2008, bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 en bij het arrest van het Arbitragehof van 10 november 1988;

Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken sluiten betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 1995 betreffende de organisatie van de openbare dienst voor lectuurvoorziening, gewijzigd bij de decreten van 10 april 2003 en 24 oktober 2008 en bij de besluiten van 2 september 1997, 4 mei 1998, 24 september 1999, 8 november 1999, 12 december 2000, 30 maart 2001, 8 november 2001, 14 april 2003, 10 mei 2005, 23 juni 2006, 8 december 2006 en 29 mei 2007;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Celles en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200529 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Anderlecht en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2001 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Anderlecht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200530 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Jette en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 1998 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Jette sluiten houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Namen en haar rangschikking in categorie C op 1 januari 2005;

Gelet op het advies van de Algemene Inspectiedienst voor Cultuur, gegeven op 2 juli 2009;

Gelet op het advies van de Raad voor Openbare Bibliotheken, gegeven op 17 juni 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2011;

Gelet op de aanvraag ingediend door de stad Namen op 11 maart 2009;

Overwegende dat de bibliotheek die door de stad Namen georganiseerd wordt, aan de voorwaarden voldoet om erkend te worden als plaatselijke openbare bibliotheek - categorie B;

Overwegende dat deze bibliotheek als bevoegdheidsgebied de stad Namen heeft, Besluit :

Artikel 1.De bibliotheek georganiseerd door de stad Namen wordt erkend als plaatselijke openbare bibliotheek en gerangschikt in categorie B; zij geniet 12 (twaalf) toelagen.

Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Celles en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200529 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Anderlecht en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2001 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Anderlecht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200530 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Jette en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 1998 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Jette sluiten houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Namen, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Brussel, 28 oktober 2011.

Mevr. F. LAANAN

^