Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 oktober 2011
gepubliceerd op 10 november 2011

Ministerieel besluit nr. 67 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011403
pub.
10/11/2011
prom.
28/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

28 OKTOBER 2011. - Ministerieel besluit nr. 67 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur


De Minister voor Ondernemen, Gelet op het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, gewijzigd bij de wet van 11 februari 1994, artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 februari 1968 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, en waarvan het juridisch statuut door het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 geregeld wordt, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de volgende met name hierna aangeduide onderneming wordt ingetrokken daar zij geen activiteiten meer uitoefent bedoeld in de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur :

190

NV ASSURANCE ASSET MANAGEMENT COMPANY

SUDERMANSTRAAT 5

2000 ANTWERPEN

N° D'ENTREPRISE/ONDERNEMINGSNR. :

0432.790.739


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 28 oktober 2011.

Brussel, 28 oktober 2011.

V. VAN QUICKENBORNE

^