Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 februari 2019
gepubliceerd op 29 maart 2019

Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Sociale Raad van de « Haute Ecole Robert Schuman »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019030272
pub.
29/03/2019
prom.
28/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Sociale Raad van de « Haute Ecole Robert Schuman »


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen, inzonderheid op artikel 68;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996 tot regeling van de samenstelling en werking van de pedagogische raad, de sociale raad, de categorieraden en de departementsraden en van de werking van de raad van bestuur en van het bestuurscollege van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde hogescholen, en inzonderheid op artikel 22, § 1;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Op de voordracht van het Directiecollege van de "Haute Ecole Robert Schuman", Besluit :

Artikel 1.Mevr. Laurence DENIS, de heer Yves SATINET, de heer Frédéric REMY, Mevr. Cécily CHAMPION en Mevr. Fabienne ARNOULD worden tot lid van de Sociale Raad van de Haute Ecole Robert Schuman, tot 13 september 2021.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 september 2016.

Brussel, 28 februari 2019.

J.-Cl. MARCOURT

^