Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 november 2023
gepubliceerd op 07 maart 2024

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 05 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de levende kunstencommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende een nieuw cultuurbestuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2023047833
pub.
07/03/2024
prom.
27/11/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 05 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de levende kunstencommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende een nieuw cultuurbestuur


De minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende een nieuw cultuurbestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, artikelen 3, 4, 60, 61 en 68;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de levende kunstencommissie ingesteld bij voormeld decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende de aanvullende oproep tot kandidaatstelling die op 1 augustus 2023 werd bekendgemaakt met het oog op de aanvulling van sommige adviesorganen die werden opgericht met toepassing van het voornoemde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende de kandidaturen van Dames en Heren: BEJARANO Laura BOLFARINI Mariano BONBLED Carole BOUGLIONE Alexandre BRETON Eric CHRISTOU Ambre CLERFAYT Sophie COUNART Vincent DELABIE Benoît DURANT Muriel DUTHOIT Pauline FLAMME Yves FOURNIER-BUNDALO Lucie Lucas FRANCESCHI GESKENS Caroline GOMBERT-CHABRI Alain GORIELY Serge KACENELENBOGEN Michel LAHAUT Bertrand LEJEUNE Rudy LEPOMME Manon MAIZEL Albert MOINET Josselin PALLARO Violette PITISCI Gennaro RAGER Sylvie Louise RENARD RULLIER Mélanie SALSANO Laetitia SPEYBROUCK Bruno STRAUS Mélanie SUIN Bernard UFFNER Nathalie VANEL Sarah VANTROYEN Cédric ZINADI Sandra Overwegende dat deze kandidaturen zijn ingediend binnen de termijn van 60 dagen die is vastgesteld in artikel 6 van bovengenoemd besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, verlengd tot 30 september 2020;

Dat zij alle ontvankelijk zijn voor zover zij voldoen aan de vereisten van artikel 5, § 4, van genoemd besluit;

Overwegende de vergelijking van de bekwaamheidsbewijzen en de verdiensten van de kandidaten, uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, alsook de adviezen ingediend door de erkende beroepsfederaties overeenkomstig artikel 7 § 2 van hetzelfde besluit;

Overwegende dat aan de voorwaarden voor benoeming zoals bepaald in de artikelen 3, 4, 60, 61 en 68 van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en in artikel 5 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende een nieuw cultuurbestuur is voldaan door Dames en Heren: BEJARANO Laura, BOUGLIONE Alexandre, BRETON Eric, CLERFAYT Sophie, DELABIE Benoît, DURANT Muriel, DUTHOIT Pauline, FLAMME Yves, FOURNIER-BUNDALO Lucie, FRANCESCHI Lucas, GESKENS Caroline, GOMBERT-CHABRI Alain, GORIELY Serge, LAHAUT Bertrand, LEJEUNE Rudy, LEPOMME Manon, MOINET Josselin, PALLARO Violette, PITISCI Gennaro, RENARDLouise, RULLIER Mélanie, SALSANO Laetitia, STRAUS Mélanie, SUIN Bernard, VANEL Sarah, VANTROYEN Cédric en ZINADI Sandra;

Dat bovenstaande personen geldig kunnen worden aangewezen;

Overwegende dat door het aftreden van de heer Luc PETIT op 6 september 2023 het mandaat van plaatsvervangend lid dat oorspronkelijk was toegekend aan de heer Timo STEFFENS van kracht wordt;

Overwegende het aftreden van mevrouw Christine HORMAN op 18 september 2023;

Overwegende dat door het aftreden van de heer Jean LAMBERT op 21 september 2023 het mandaat van plaatsvervanger dat oorspronkelijk aan de heer Paul DECLEIRE was toegekend, van kracht wordt;

Overwegende dat door het aftreden van mevrouw Héloïse MEIRE op 25 september 2023 het mandaat van plaatsvervanger dat oorspronkelijk aan mevrouw Alice MARTINACHE was toegekend, van kracht wordt;

Overwegende het aftreden van mevrouw Line GUELATTI op 24 oktober 2023;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de levende kunstencommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende een nieuw cultuurbestuur wordt vervangen door: "De volgende personen worden benoemd tot lid van de levende kunstencommissie voor een termijn van vijf jaar:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° ) als deskundigen in de dramatische kunsten, waaronder ten minste één in poppenspel, objecttheater en aanverwante kunsten

STEFFENS Timo

HENNEBERT Emmanuel

DE STAERCKE Eric

CLEMENT Pierre

DUSSENNE Frédéric

PLUMHANS Laurent

MOERENS Olivier

VERBRUGH Alain

KADI Abdelmalek

VARENNE Mathias

BOURBOUZE Tristan

EGLE Eugène

STUBBE Stéphane

BRETON Eric

NOEL Mathieu

Lucas FRANCESCHI

SIGARD Julien

GORIELY Serge

POISOT Elsa

PALLARO Violette

MARTINACHE Alice


DEROUX Bérengère

JONNIAUX Isabelle

ANSAY Catharina

KAMOUN Nathalie

FLABAT Françoise

VAN COTTOM Violaine

SADUIS Myriam

DUMONT Charlotte

BOQUET Cathy

STRUYF Coline

2° ) als deskundigen op het gebied van theater voor een jong publiek, waaronder ten minste één op het gebied van poppenspel, objecttheater en aanverwante kunsten

VAN OVERSCHELDE Emmanuelle

CEGLIE Flavia

REGINSTER Gaétane

DEMAREZ Mathylde

GOOR Marie


HANCIAUX Fanny

RULLIER Mélanie

BOURDOUXHE Bernadette


CORNET Sybille

SALSANO Laetitia

GOOSSENS Martin

MOINET Josselin

ABEL Gilles

FLAMME Yves

GRANJE Camille


RAVIRA Lionel


DECLEER Paul


BOUDEAU Yannick

3° ) als deskundigen in actietheater

BETTIOL Bruna

LEONET Martine

GILMAN Sarah

Laura BEJARANO

Giovanni ORLANDI

DUQUESNE Patrick

Benjamin LERUITTE

PITISCI Gennaro

4° ) als deskundigen in de choreografiekunst

Pietro MARULLO

GERARD Charles-Yvon

LABOUISS Milaan

WAJNBERG Alexandre

BODEUX François


DEFENDINI Fabien


HENNING Harold


BOUDET Pierre-Laurent

LAHAUT Bertrand

MORIN Frankrijk

VERMEULEN Caroline

Leslie MANNES

DA BOIT Lisa

SCARLAT Sabina

SONVEAU Noémie

MERKEL Annemie

DUTHOIT Pauline

Marine HAULOT

RENARD Louise

VINCENT Emmanuelle


ZUENELLI Erica

5° ) als deskundigen in kermis-, circus- en straatkunsten

MAILLIEN Emilie

MATTHIS Rosa

MARIAULLE Myriam

EVERARD Frankrijk

CHARLES HEEP Charlotte

PESESSE Marie

MOREAU Barbara

LEMAIRE Sara

STRAUS Mélanie

FOURNIER-BUNDALO Lucie

REYCKERS Sandra


LITT Benoît

RESIMONT Fabien

KAUFFMAN Philippe

ROLIN Christophe

LOUYEST Jean

RAMPERSSAD Reynaldo

GOMBERT-CHABRI Alain

BOUGLIONE Alexandre

FERREIRA DA SILVA Pedro Miguel


YOUSSFI Jamal


6° ) als deskundigen in verhalen vertellen

ABES Fahem

COUCLET Yvan

ANDRIEN Christine

CLERFAYT Sophie

DE MIOMANDRE Véronique

CAZORZI-HERENT Roxane

HEINRICH Bernadette

DURANT Muriel

7° ) als deskundigen die onderwijzer zijn of zijn geweest, ... .

TASZMAN Philippe


KAPPEL Samuel

CHENOUILI Abdelhak

8° ) vier deskundigen in comedyshows

VANEL Sarah

GESKENS Caroline

LEPOMME Manon

ZIDANI Sandra

DELABIE Benoît

SUIN Bernard

LEJEUNE Rudy

VANTROYEN Cédric


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de ondertekening ervan.

Brussel, 27 november 2023.

Vicepresident en minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD

^