Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 januari 2011
gepubliceerd op 17 februari 2011

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2010 tot aanwijzing van de ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve boeten bedoeld in artikel 30 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011200689
pub.
17/02/2011
prom.
26/01/2011
ELI
eli/besluit/2011/01/26/2011200689/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/05/2010 pub. 02/06/2010 numac 2010202974 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve boeten bedoeld in artikel 30 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen sluiten tot aanwijzing van de ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve boeten bedoeld in artikel 30 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203164 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen sluiten betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen


De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203164 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen sluiten betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen, inzonderheid op artikel 30;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009027189 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen sluiten tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203164 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen sluiten betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/05/2010 pub. 02/06/2010 numac 2010202974 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve boeten bedoeld in artikel 30 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen sluiten tot aanwijzing van aanwijzing van de ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve boeten bedoeld in artikel 30 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203164 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen sluiten betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen;

Overwegende dat het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203164 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen sluiten betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen uitgevoerd is bij het besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009027189 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen sluiten;

Gelet op de aan de Minister toegekende delegatie, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 11 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/05/2010 pub. 02/06/2010 numac 2010202974 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve boeten bedoeld in artikel 30 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen sluiten tot aanwijzing van de ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve boeten bedoeld in artikel 30 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203164 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen sluiten betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen, wordt vervangen door de volgende bepaling : "De ambtenaar belast, krachtens artikel 34, § 1, van het besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009027189 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen sluiten tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203164 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen sluiten betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen, met het opleggen van de administratieve boeten bedoeld in artikel 30 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203164 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen sluiten betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen, is de Directeur-generaal van het Operationeel Directoraat-generaal Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid, of, bij verhindering, de Inspecteur-generaal van het Departement Bejaarden en Gezinnen".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 26 januari 2011.

Mevr. E. TILLIEUX

^