Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 februari 1998
gepubliceerd op 05 maart 1998

Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012143
pub.
05/03/1998
prom.
25/02/1998
ELI
eli/besluit/1998/02/25/1998012143/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 1998. Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 (1)


De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en bepalingen, inzonderheid op artikel 61;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1995 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen op de inschakelingsbedrijven en de vennootschappen met een sociaal oogmerk, inzonderheid op artikel 1, tweede lid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende : - dat het noodzakelijk is onverwijld de inschakelingsbedrijven voor het dienstjaar 1998 te erkennen om de indienstneming van bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden toe te laten; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen, Besluit :

Artikel 1.Om te kunnen genieten van de vrijstellingen van de werkgeversbijdragen voorzien bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 maart 1995 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen op de inschakelingsbedrijven, worden de volgende inschakelingsbedrijven en de vennootschappen met een sociaal oogmerk erkend van 1 januari 1998 tot 31 december 1998 : 1° Voor wat betreft het Vlaams Gewest : - VITAMINE WERK B.V.B.A. Antwerpen - VIA VERDE C.V. Beernem - MORIA C.V. Antwerpen - SALES SOLUTIONS B.V.B.A. Heverlee - BIKE & GO B.V.B.A. Antwerpen - REFUGEE AIDED DESIGN B.V.B.A. Brussel - DUET C.V. Gent - OXFAM WERELDWINKELS VERDEELCENTRUM C.V. Gent - OPNIEUW & CO C.V. Lier - RECYPAL B.V.B.A. Machelen-Zulte - KRINGLOOPCENTRUM HAGELAND C.V. Tienen - HERISEM N.V. Alsemberg - KRINGLOOPCENTER KUST C.V.B.A. Oostende - KRINGLOOPCENTRUM HAGELAND NOORD C.V.B.A. Tienen - MORIA ECO PC SERVICES C.V.B.A. Antwerpen 2° Voor wat betreft het Waals Gewest : - ARTISANS DU BOIS A.S.B.L. Court-Saint-Etienne - COPEAUX-PLUS A.S.B.L. Herstal - RECYCL'AUTO S.C. Namur - REHABILES A.S.B.L. Monceau-Sur-Sambre - VILLAGE N°1 REINE FABIOLA A.S.B.L. Ophain-Bois-Seigneur-Isaac - TERRE A.S.B.L. Vivegnis - CO-TERRE S.C.R.L. Vivegnis - PAN-TERRE S.A. Herstal - TERRE ENGINEERING S.A. Herstal - RECOL'TERRE S.A. Vivegnis - CHAMPIBEAU S.C. Sainte-Ode - R NET S.C. Charleroi - TRICOOP S.C. Andrimont - AURELIE A.S.B.L. Herstal - LOCAT TENTES S.C. Nivelles - IMPRIBEAU S.C. Sainte-Ode - PROGRESCOM S.P.R.L. Bertrix - HACKAMORE A.S.B.L. Momalle - ATELIERS DU MANOIR A.S.B.L. Marcinelle - CENTRE DE DEVELOPPEMENT RURAL A.S.B.L. Tintigny - CAPEMPLOI A.S.B.L. La Louvière - SECOS A.S.B.L. Ghlin - RECMA A.S.B.L. Seraing - LA LAVANDIERE DU CENTRE S.C. Manage - LA LORRAINE S.C. Arlon - L.S.T. COOPERATIVE S.C. Namur - HOMEMPLOI A.S.B.L. Liège - CAFT-COOP S.C. Yvoir - BURO INSERT A.S.B.L. Namur - ACANTE A.S.B.L. Neuville-en-Condroz - CREANET S.C. Philippeville - DOMAINE D'ALZON S.C.R.L. Froyennes - MUT Eingliederungsbetrieb A.S.B.L. Eupen - AIDE ET FORMATION-VILLAGE A.S.B.L. Seraing - GLOBE TRAITEUR A.S.B.L. Charleroi - ECOSERVICE S.C. Arquennes - L'ELAN A.S.B.L. Vottem - ECODIPAR S.C. Vottem - MIEUX VIVRE A SOIGNIES S.P.R.L.F.S. Soignies - CROIS-SENS S.C. Ougrée - NEW SERVICES FOOD A.S.B.L. Liège - RETRIVAL S.C.R.L. Couillet - CADDILIGENCE S.F.S. Gilly - DEMASS S.C.R.L.F.S. Monceau-sur Sambre 3° Voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - BATISCOOP S.C. Bruxelles - BRENCO C.V. Brussel - POLY-BONNEVIE S.C. Bruxelles

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998.

Brussel, 25 februari 1998.

Mevr. M. SMET Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

^