Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 februari 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998011083 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 25/02/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998012143 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 25/02/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998009201 bron ministerie van justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter in het Benelux-Gerechtshof
^