Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 mei 2004
gepubliceerd op 23 juni 2004

Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2004014115
pub.
23/06/2004
prom.
24/05/2004
ELI
eli/besluit/2004/05/24/2004014115/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MEI 2004. - Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden


De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, Gelet op het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden, inzonderheid op artikel 1 en artikel 2;

Besluit :

Artikel 1.De gewone postzegel "Koninklijke Beeltenis" van het nieuwe type MVTM, ter waarde van 0,50 euro, zal gedrukt worden in monochromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

De voormelde postzegel zal voor genormaliseerde, prioritaire frankering in binnenlandse dienst mogen worden gebruikt.

Art. 2.De gewone postzegel "Koninklijke Beeltenis" van het nieuwe type MVTM, ter waarde van 0,60 euro, zal gedrukt worden in monochromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

De voormelde postzegel zal voor genormaliseerde, prioritaire frankering in buitenlandse (Europa) dienst mogen worden gebruikt.

Art. 3.De gewone postzegel "Koninklijke Beeltenis" van het nieuwe type MVTM, ter waarde van 0,80 euro, zal gedrukt worden in monochromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

De voormelde postzegel zal voor niet genormaliseerde, prioritaire frankering in binnenlandse dienst mogen worden gebruikt.

Art. 4.De gewone postzegel, ter waarde van 0,01 euro, met de afbeelding van een vogel, de Nachtegaal, zal gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 5.De gewone postzegel, ter waarde van 0,40 euro, met de afbeelding van een vogel, de Grauwe vliegenvanger, zal gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 6.De gewone postzegel, ter waarde van 0,44 euro, met de afbeelding van een vogel, de Huiszwaluw, zal gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 7.De gewone postzegel, ter waarde van 0,55 euro, met de afbeelding van een vogel, de Kleine plevier, zal gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 8.De gewone postzegel, ter waarde van 0,65 euro, met de afbeelding van een vogel, de Kapmeeuw, zal gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 9.De gewone postzegel, ter waarde van 0,75 euro, met de afbeelding van een vogel, de Goudplevier, zal gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 10.De gewone postzegel, ter waarde van 4,00 euro, met de afbeelding van een vogel, de Oehoe, zal gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 11.De in artikel 1 tot 10 vermelde postwaarden worden vanaf 19 april 2004 verkocht in alle postkantoren van het Rijk.

Art. 12.De oplagen van de voormelde postwaarden worden bepaald volgens de behoeften van de dienst.

Art. 13.De Gedelegeerd Bestuurder van De Post is met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 24 mei 2004.

J. VANDE LANOTTE

^