Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 mei 2004

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004003222 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2004-2009, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2004-2012 type ministerieel besluit prom. 24/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004011249 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 24/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004014115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 24/05/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004014114 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2003 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2004 type ministerieel besluit prom. 24/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004022428 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen type ministerieel besluit prom. 24/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004022430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot tweede verlenging van de aanstelling in het hoger ambt van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Pensioenen type ministerieel besluit prom. 24/05/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004202518 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure en de modaliteiten voor de indiening van de aanvraag tot productiesteun en voor de toekenning hiervan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004029248 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole Léonard de Vinci" vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004029251 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole Charlemagne" vanaf het academiejaar 2003-2004 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004029249 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » vanaf het academiejaar 2003-2004 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004029250 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2003-2004 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de la Communauté française - Albert Jacquard" vanaf het academiejaar 2003-2004 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004029255 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de la Province de Liège André Vésale" vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004029256 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole provinciale de Charleroi - Université du Travail" vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004029254 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg - Robert Schuman" vanaf het academiejaar 2003-2004 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004029253 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de la Ville de Liège" vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004029257 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole libre du Hainaut occidental" vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004202005 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 mei 1999 tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht door het verstrekken van onderwijs aan huis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004202234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de la Province de Liège Rennequin Sualem" vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004202235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2003 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2003-2004 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen

protocol

type protocol prom. 24/05/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004022535 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Interministeriële conferentie. - Protocol gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende het gezondheidsbeleid t.a.v. patiënten in een persisterende vegetatieve status
^