Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 juni 2004

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 23/06/2004 numac 2004054200 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** ****, ongehuwd, geboren te **** op 17 se Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2004 numac 2004000360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Mandaten Bij koninklijk besluit van 5 juni 2004 werden de mandaten van de heer Yves Van De Vloet van vaste secretaris voor het preventiebeleid bij het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid en van de heer Philip Willekens van adjunct-secreta type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2004 numac 2004000363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Ontslag Bij koninklijk besluit d.d. 5 juni 2004 wordt aan de heer Delvallée, Francis, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van korpschef van de lokale politie van de politiezone Couvin/Viroinval. Dit type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004011268 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 1989 betreffende de overdracht aan niet-kernwapenstaten van kernmaterialen, kernuitrustingen, technologische kerngegevens en hun afgeleiden type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004012109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het halftijds brugpensioen in uitvoering van artikel 12, § 3, van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid in uitvoering van artikel 12, § 2 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004012115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003 betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004012121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de onmiddellijke inbezitneming van de percelen nodig voor de afschaffing van de privé-overwegen nrs. 81 en 86 op de spoorlijn 58 Gent-Eeklo te Waarschoot van openbaar nut verklaart type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004200778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 2004 aan het "Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven" (1) type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004200780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "sociaal fonds" type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004200781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de loontoeslag voor bepaalde arbeidsprestaties type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004200779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de loonvorming, in uitvoering van artikel 2 van het centraal akkoord 2001-2002 van 19 juni 2001 type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004200829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de wijziging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 betreffende de procedures inzake invoering en onderhoud van de sectorale functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004200951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het bijkomend pensioen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 augustus 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de statuten van het « Sociaal Fonds voor taxiondernemingen en de diensten voor het verhuur van voertuigen met chauffeur » inzake toekenning van een uniformvergoeding type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar in uitvoering van artikel 13, § 1, van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de jaarlijkse premie voor de arbeiders uit de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 1992 tot toekenning van een sociaal voordeel door het « Fonds voor bestaanszekerheid voor de orthopedische schoeisels » ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij halftijds vervroegd brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de eindejaarspremie in uitvoering van artikel 17 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002 betreffende de eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de eindejaarspremie F.E.E./R.T.D. type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de eindejaarspremie in uitvoering van artikel 18 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 1991 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot organisatie van de opleidings- en tewerkstellingsakkoorden in de bouw van de jaren 1999 en 2000 type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende het tijdskrediet en de berekening van de aanvullende vergoeding in geval van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de betaling van de carenzdag type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de toekenning van een eenmalige premie type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie in de sector van de metaalbouw voor de provincie Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de verlenging van het brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de bijdrage van de werkgevers voor het "Sociaal Fonds van de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur" type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van arbeiders die in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001 houdende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 1986 tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen ten gunste van de werklieden en werksters voorzien in de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de brugpensioenen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds in uitvoering van artikel 10 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 2004 aan het "Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven" type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende invoering voor de jaren 2003-2004 van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" type koninklijk besluit prom. 09/06/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004000323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot oprichting van een adviescommissie, belast met het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken inzake de voordracht tot benoeming van bijzitters bij de **** kamers van de **** **** voor Vluchtelingen en de samenstelling van een **** type ministerieel besluit prom. 24/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004014115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 03/06/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004014122 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties bij het Comité Overheidsbedrijven type ministerieel besluit prom. 06/04/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201891 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de "kwaliteitszorg" en de "survey surface agricoles" van het besluit van de Waalse Regering van 10 oktober 2002 betreffende het duurzame beheer van stikstof in de landbouw

decreet

type decreet prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het buitengewoon of door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs type decreet prom. 28/04/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029227 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet waarbij gezorgd wordt voor de pedagogische uitrusting van het technisch en beroepssecundair onderwijs type decreet prom. 19/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029228 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd type decreet prom. 19/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 juni 1980 houdende de voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring van jeugdorganisaties type decreet prom. 02/04/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004035904 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het Vlaamse Gewest door het bevorderen van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de toepassing van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto type decreet prom. 27/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201982 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gelijke behandeling inzake tewerkstelling en beroepsopleiding

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 23/06/2004 numac 2004009435 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Brussel Bij beschikking van 8 juni 2004 werd de heer Hoebeek, R., door de eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel, aangewezen, vanaf 7 juni 2004, om het ambt van plaatsvervangend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, i type beschikking prom. 13/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004031278 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie waarbij de bepalingen van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte toepasselijk worden verklaard op de gewestelijke belastingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004031306 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en tot oplegging van bepaalde exploitatievoorwaarden aan de betrokken inrichtingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2000 pub. 23/06/2004 numac 2004031327 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 september 1998 houdende oprichting van het Opleidingscentrum van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/04/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004031326 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201904 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 13 maart 2003 houdende instemming met het Verdrag nr. 181 betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling, op 19 juni 1997 te Genève aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/06/2004 numac 2004000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1 Bij ministerieel besluit van 19 maart 2004 wordt de vergunning tot het organiseren van een interne (...)

document

type document prom. -- pub. 23/06/2004 numac 2004002068 bron impulsfonds voor het migrantenbeleid Oproep tot project 1. Doelstellingen Het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid werd opgericht in 1991 door de federale Regering voor de steun aan projecten die een gunstig kader bieden voor de maatschappelijke integratie van personen va(...) Op beslissing van de Ministerraad van 14 mei 2004, werd het IFMB voor het jaar 2004 een budget van (...) type document prom. 07/06/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201953 bron ministerie van het waalse gewest Sectorakkoorden tussen de Waalse Regering en de industrie betreffende de verbetering van de energie-efficiëntie en de vermindering van de specifieke uitstoten van broeikasgas tegen 2010
^