Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 mei 2004
gepubliceerd op 02 juni 2004

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2003 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2004

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2004014114
pub.
02/06/2004
prom.
24/05/2004
ELI
eli/besluit/2004/05/24/2004014114/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MEI 2004. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2003 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2004


De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, Gelet op het ministerieel besluit van 2 april 2003 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2003 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2003 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2004, inzonderheid op de artikelen 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2003 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2004, inzonderheid op artikel 1, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 2 april 2003, houdende uitgiften van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2004, worden de artikelen 1bis, 1ter en 1quater ingevoegd, luidende : « Art. 1bis - De vier speciale postzegels ter waarde van 0,50 euro en 0,60 euro, die de uitgifte « De Europese Unie » vormen, zullen vanaf 19 april 2004 verkocht worden.

Art. 1ter - De vijf speciale postzegels ter waarde van 0,44 euro, die de uitgifte « Belgica 2006 » vormen, zullen vanaf 18 oktober 2004 verkocht worden. Het blaadje wordt aan de prijs van 5 euro verkocht.

Art. 1quater - De elf speciale postzegels ter waarde van 0,50 euro, die de uitgifte « Belgian International Sport Champions » vormen, zullen vanaf 22 november 2004 verkocht worden. »

Art. 2.De artikelen 7 tot 23 van hetzelfde ministerieel besluit worden vervangen als volgt : « Art. 7 - De speciale postzegel met toeslag ter waarde van 0,49 euro, + 0,11 euro, die de uitgifte « Promotie van de Filatelie » vormt, zal vanaf 19 april 2004 verkocht worden.

Art. 8.De speciale postzegel ter waarde van 0,22 euro, die de uitgifte « Europese verkiezingen » vormt, zal vanaf 19 april 2004 verkocht worden.

Art. 9.De vier speciale postzegels ter waarde van 0,49 euro, die de uitgifte « Toerisme » vormen, zullen vanaf 19 april 2004 verkocht worden.

Art. 10.De twee speciale postzegels ter waarde van 0,44 euro en het speciale blaadje ter waarde van 0,75 euro, die de uitgifte « Lîdje todi! » (Luik altijd!) vormen, zullen vanaf 17 mei 2004 verkocht worden.

Art. 11.De vier speciale postzegels ter waarde van respectievelijk 0,50 euro, 0,65 euro, en tweemaal 0,80 euro, die de uitgifte « Klimatologie » vormen, zullen vanaf 17 mei 2004 verkocht worden.

Art. 12.De speciale postzegel ter waarde van 0,60 euro en het speciale blaadje ter waarde van 1,20 euro, die de gemeenschappelijke uitgifte met Frankrijk vormen, zullen vanaf 24 mei 2004 verkocht worden.

Art. 13.De vijf speciale postzegels ter waarde van 0,50 euro, die de uitgifte « Belgische jazz » vormen, zullen vanaf 24 mei 2004 verkocht worden.

Art. 14.De speciale postzegel ter waarde van 0,50 euro en het speciale blaadje ter waarde van 0,80 euro, die de uitgifte « Koning Albert II, 70 » vormen, zullen vanaf 7 juni 2004 verkocht worden.

Art. 15.De twee speciale postzegels ter waarde van 0,55 euro, die de uitgifte « Europa » vormen, zullen vanaf 7 juni 2004 verkocht worden.

Art. 16.De drie speciale postzegels ter waarde van respectievelijk 0,50 euro, 0,55 euro en 0,60 euro en het speciale blaadje ter waarde van 0,80 euro, die de uitgifte « Sport » vormen, zullen vanaf 12 juli 2004 verkocht worden.

Art. 17.De speciale postzegel met toeslag ter waarde van 0,50 euro, + 0,11 euro, die de uitgifte « Rode Kruis » vormt, zal vanaf 12 juli 2004 verkocht worden.

Art. 18.De twee speciale postzegels ter waarde van respectievelijk 0,50 euro en 0,55 euro, die de gemeenschappelijke uitgifte met Roemenië vormen, zullen vanaf 20 september 2004 verkocht worden.

Art. 19.De speciale postzegel ter waarde van 0,50 euro, die de uitgifte « Bataljons van Oorlogsvrijwilligers (1944) » vormt, zal vanaf 27 september 2004 verkocht worden.

Art. 20.De vier speciale postzegels ter waarde van 0,44 euro, die de uitgifte « Natuur » vormen, zullen vanaf 27 september 2004 verkocht worden.

Art. 21.De drie speciale postzegels ter waarde van respectievelijk 0,50 euro, 0,75 euro en 0,80 euro, die de uitgifte « Fantastische Literatuur » vormen, zullen vanaf 3 november 2004 verkocht worden.

Art. 22.De drie speciale postzegels ter waarde van respectievelijk 0,44 euro, 0,55 euro en 0,65 euro, die de uitgifte « Remember Bastogne » vormen, zullen vanaf 3 november 2004 verkocht worden.

Art. 23.De twee speciale postzegels ter waarde van 0,44 euro, die de gemeenschappelijke uitgifte met Duitsland vormen, zullen vanaf 22 november 2004 verkocht worden. »

Art. 24.De Gedelegeerd Bestuurder van De Post is met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 24 mei 2004.

J. VANDE LANOTTE

^