Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 juni 2016
gepubliceerd op 06 juli 2016

Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Zenito Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011290
pub.
06/07/2016
prom.
24/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


24 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Zenito Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket


De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, Gelet op het Wetboek van Economisch Recht, de artikelen III.61 tot III.69;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 17/07/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013206041 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt sluiten tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt, artikel 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten sluiten tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 augustus 2006;

Gelet op de aanvraag om hernieuwing van haar erkenning, gedaan op 24 juni 2014 door Zenito Ondernemingsloket VZW (0480.204.636), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37;

Gelet op het gunstig advies van de Gemeenschappelijke Erkenningscommissie van 21 april 2016, Besluit : Enig artikel. Zenito Ondernemingsloket VZW (0480.204.636), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, wordt erkend als ondernemingsloket. Ze heeft de volgende vestigingseenheden: Dirk Martensstraat 67, 9300 Aalst Oudeleeuwenrui 25, 2000 Antwerpen Rue du Château-Bourlu 14, 7800 Ath 't Zand 20, 8000 Brugge Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge Willebroekkaai 37, 1000 Brussel Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel (Evere) Gasthuisstraat 1, 8600 Diksmuide Molenstraat 160/0201, 9900 Eeklo Diestseweg 63, 2440 Geel Nadine Crappéstraat 1/002, 9000 Gent Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt Belgiëlaan 52, 2200 Herentals Maarschalk Fochlaan 34, 8900 Ieper Bayauxlaan 12, 8300 Knokke-Heist Koning Leopold I-straat 18, 8500 Kortrijk Chaussée du Pont du Sart 232, 7100 La Louvière (Houdeng-Aimeries) Diestsevest 52-54, 3000 Leuven Rue du Serpont 17, 6800 Libramont Kruisbogenhofstraat 23, 2500 Lier Place des Jardins de Baseille 4, bte 21, 5000 Namur (Erpent) Einestraat 26, 9700 Oudenaarde Rijksweg 9, 2870 Puurs Arme Klarenstraat 55, 8800 Roeselare Nieuwe Steenweg 62, 9140 Temse (Elversele) Quai Andreï Sakharov 8, 7500 Doornik Duinkerkestraat 17, 8630 Veurne Pand 349, 8790 Waregem Brussel, 24 juni 2016.

W. BORSUS

^