Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 juli 2020
gepubliceerd op 05 augustus 2020

Ministerieel besluit tot erkenning van de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers « SABAM » als beroepsfederatie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020042560
pub.
05/08/2020
prom.
24/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot erkenning van de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers « SABAM » als beroepsfederatie


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, de artikelen 92 tot 95;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 08 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, de artikelen 2 en 3;

Overwegende de aanvraag tot erkenning als beroepsfederatie ingediend door de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers « SABAM »;

Overwegende dat het dossier ontvankelijk is omdat het de stukken bevat waarnaar verwezen wordt in artikel 2 § 2 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 08 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende dat SABAM onder anderen tot maatschappelijk doel de verdediging van morele en materiële rechten van haar leden en de verdediging van het beroep van auteur heeft;

Overwegende dat de erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 92 § 1 van voornoemd decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten worden nageleefd;

Overwegende dat bijgevolg SABAM als beroepsfederatie in de zin van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten dient te worden erkend, Besluit :

Artikel 1.De Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers « SABAM », geregistreerd onder het ondernemingsnummer 402.989.270, wordt als beroepsfederatie erkend voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 2.§ 1. De operator bedoeld in artikel 1 zetelt in de Overlegraad voor Muziek en in de Overlegraad voor Schrijfopdrachten en Boek voor zover de opdrachten van deze laatsten rechtstreeks en hoofdzakelijk onder de bevoegdheid van de vertegenwoordigingsactiviteit van de operator ressorteren. § 2. De operator bedoeld in artikel 1 zetelt in de Overlegraad voor levende kunsten, in de Overlegraad voor Beeldende Kunsten en in de Overlegraad voor de Film, voor zover de opdrachten van deze laatsten onrechtstreeks en subsidiair onder de bevoegdheid van de vertegenwoordigingsactiviteit van de operator ressorteren.

Art. 3.Dit besluit vervangt het ministerieel besluit van 20 februari 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040855 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de « Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs « SABAM » » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040827 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de « Société civile des Auteurs multimédia « Scam » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040804 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de « Société des auteurs et compositeurs dramatiques « SACD » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Forum des Compositeurs » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040810 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Association des Editeurs belges » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040834 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « Fédération des Auteurs Compositeurs Interprètes Réunis » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040807 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « AUTEURS DE BANDE DESSINEE ET D'ILLUSTRATION REUNIS, afgekort : ABDILR » als beroepsfederatie sluiten tot erkenning van de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers « SABAM » als beroepsfederatie, dat hierbij wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 20 februari 2020.

Brussel, 24 juli 2020.

B. LINARD

^