Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 november 2020
gepubliceerd op 17 december 2020

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020044107
pub.
17/12/2020
prom.
23/11/2020
ELI
eli/besluit/2020/11/23/2020044107/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010818 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand sluiten tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie ;

Gelet op het Burgerlijk Wetboek, artikel 29, § 4, vervangen bij artikel 4 van de wet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing sluiten houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010818 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand sluiten tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 28 juli 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 17 augustus 2020;

Gelet op advies 68.029/2 van de Raad van State, gegeven op 7 oktober 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010818 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand sluiten tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand worden de modellen van uittreksels van de akte van huwelijk, van de akte van adoptie en van de akte van Belgische nationaliteit vervangen door de modellen in bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.In bijlage 2 bij hetzelfde koninklijk besluit worden de modellen van afschriften van de akte van huwelijk, van de akte van adoptie, van de akte van echtscheiding, van de akte van Belgische nationaliteit, van de akte van naamsverandering en van de akte van nietigverklaring vervangen door de modellen in bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.In hetzelfde koninklijk besluit wordt het model in bijlage 4 vervangen door het model in bijlage 3 gevoegd bij dit besluit.

Art. 4.De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2020.

Brussel, 23 november 2020.

De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE

BIJLAGE 1 bij het ministerieel besluit van 23 november 2020 tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010818 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand sluiten tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 23 november 2020 tot wijziging van de bijlagen bij van het koninklijk besluit van 3 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010818 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand sluiten tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand.

De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE

BIJLAGE 2 bij het ministerieel besluit van 23 november 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010818 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand sluiten tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 23 november 2020 tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010818 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand sluiten tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand.

De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE

BIJLAGE 3 bij het ministerieel besluit van 23 november 2020 tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010818 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand sluiten tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 23 november 2020 tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010818 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand sluiten tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand.

De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE

^