Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 juni 2000
gepubliceerd op 08 augustus 2000

Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Chautière"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027340
pub.
08/08/2000
prom.
23/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


23 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Chautière"


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, inzonderheid op de artikelen 6, 9, 11, 33 en 52;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 23 november 1999;

Gelet op het advies van de bestendige deputatie van de provincieraad van Luxemburg, gegeven op 2 maart 2000, Besluit : Enig artikel. Erkend worden als domaniaal natuurreservaat "La Chautière" de aan het Waalse Gewest toebehorende 3 ha 37 a 30 ca grond, in het grijs voorgesteld op het bijgaande plan en gekadastreerd als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Namen, 23 juni 2000.

J. HAPPART Het plan ligt ter inzage bij de buitendiensten van de "Division de la Nature et des Forêts" of bij de "Direction de la Nature", avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes.

^