Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 april 2014
gepubliceerd op 10 september 2014

Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten. - Rechtzetting

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024340
pub.
10/09/2014
prom.
23/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


23 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten. - Rechtzetting


In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2014, akte nr. 2014/18175, blz. 41329, moeten in de Franse tekst van artikel 10, tweede lid, de woorden "il peut être accompli pour un tiers au minimum et pour deux tiers au maximum" worden vervangen door de woorden "un tiers au minimum et deux tiers au maximum sont accomplis ".

^