Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 december 1998
gepubliceerd op 02 maart 1999

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1999015003
pub.
02/03/1999
prom.
22/12/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 1998. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


De Minister van Buitenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 82, 10°;

Besluit :

Artikel 1.§ 1. Zijn aangewezen om te zetelen bij de Franstalige Raad van Beroep : a) in de hoedanigheid van assessor : Mevr.M. Claeys.

De heer B. Fontaine.

De heer G. Genot.

Mevr. D. Sauvage.

Mevr. A. Snyers.

De heer J.L. Tordeur. b) in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor : Mevr.R.M. Beckers.

Mevr. L. Bloem.

De heer G. Delhaute.

De heer B. Hauwen.

Mevr. A. Tollebeeck.

De heer Th. Vuylsteke. § 2. Worden erkend om te zetelen bij de Raad van Beroep bedoeld in § 1 : a) in de hoedanigheid van assessor : - aangeduid door de Algemene Centrale der Openbare Diensten : Mevr.C. Dekais.

Mevr. J. Hubert. - aangeduid door de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : De heer C. Bartkowiak.

De heer G. Fortemps. - aangeduid door het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : De heer J. D'Heure.

De heer H. Nolard. b) in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor : - aangeduid door de Algemene Centrale der Openbare Diensten : De heer L.Labbe.

De heer J. Thinsy. - aangeduid door de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : De heer J. de Schoutheete de Tervarent.

Mevr. M. Steiner. - aangeduid door het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : De heer R. Droulans.

De heer A. Joye.

Art. 2.§ 1. Zijn aangewezen om te zetelen bij de Nederlandstalige Raad van Beroep : a) in de hoedanigheid van assessor : De heer J.Bogaert.

Mevr. G. Bosschaert.

De heer A. de Ruijter.

De heer J. Devadder.

De heer H. Roloux.

Mevr. A. Snoecx. b) in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor : De heer J.Bosch.

De heer A. Ceulemans.

De heer J. Leenaards.

De heer G. Loubele.

De heer W. Vanderwaeren.

Mevr. M. Veldeman. § 2. Worden erkend om te zetelen bij de Raad van beroep zoals bedoeld in § 1 : a) in de hoedanigheid van assessor : - aangeduid door de Algemene Centrale der Openbare Diensten : De heer J.Vandevelde.

De heer F. Vannerom. - Aangeduid door de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : De heer E. Elen.

De heer R. Joos. - Aangeduid door het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : De heer M. Buys.

Mevr. G. Lemeire. b) in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor : - aangeduid door de Algemene Centrale der Openbare Diensten : De heer P.Rietjens.

Mevr. E. Van Osta. - aangeduid door de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : De heer G. Doornaert.

De heer F. Van Hove. - aangeduid door het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : De heer D. Ghekiere.

De heer L. Storme.

Art. 3.De functies van griffier-rapporteur en plaatsvervangend griffier-rapporteur worden respectievelijk waargenomen door de heer S. Lemaire en Mevr. F. Reiff voor wat betreft de Franstalige Raad van Beroep.

Art. 4.De functies van griffier-rapporteur en plaatsvervangend griffier-rapporteur worden respectievelijk waargenomen door Mevr. A. De Ridder en Mevr. K. Elias voor wat betreft de Nederlandstalige Raad van Beroep.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 december 1998.

E. DERYCKE

^