Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 april 2013
gepubliceerd op 30 april 2013

Ministerieel besluit houdende aanduiding van de pilootgemeenten in het kader van het project inzake de biometrische verblijfstitels

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000306
pub.
30/04/2013
prom.
22/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/22/2013000306/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2013. - Ministerieel besluit houdende aanduiding van de pilootgemeenten in het kader van het project inzake de biometrische verblijfstitels


De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Gelet op de Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 380/2008 van de Raad van 18 april 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen;

Gelet op de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de artikelen 12,17, 19 en 61/29;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012000485 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012000739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 30/04/2013 numac 2013000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 4, Besluit :

Artikel 1.De volgende gemeenten worden aangeduid als pilootgemeenten voor het project inzake de biometrische verblijfstitels : 1° Voor het Vlaams Gewest : Zaventem - Sint-Genesius-Rode - Oostende - Turnhout;2° Voor het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Sint-Pieters-Woluwe - Sint-Lambrechts-Woluwe - Elsene;3° Voor het Waals Gewest : Namen - Waterloo - Farciennes - Morlanwez.

Art. 2.De pilootfase begint op 22 april 2013 en eindigt op 22 augustus 2013. De datum van de effectieve overschakeling van de in artikel 1 bedoelde gemeenten wordt in overleg met de gemeentelijke overheden vastgelegd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 22 april 2013.

Mevr. M. DE BLOCK

^