Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 april 2022
gepubliceerd op 18 mei 2022

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022031889
pub.
18/05/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 3° en § 2, 1° en 2°, zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;

Gelet op het definitieve voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 9 september 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 28 september 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatsecretaris voor Begroting gegeven op 14 oktober 2021;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 5 januari 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 februari 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het hoofdstuk « F.Heelkunde op de thorax en cardiologie » worden de volgende wijzigingen aangebracht aan het punt "F.5. Thorax en thoraxwand: allerlei" : a) de omschrijving van de verstrekking 160392-160403 wordt vervangen als volgt : "Geheel van implantaten voor osteosynthese gebruikt tijdens de primaire sternale sluiting na een sternotomie indien cerclage geen optie is, inclusief het geheel van de fixatie-elementen" b) de volgende verstrekkingen en hun vergoedingsmodaliteiten worden toegevoegd: "182350-182361 Osteosyntheseplaat tot en met acht gaten om een malunion of nonunion van het sternum te behandelen

Vergoedingscategorie: I.D.a

Nominatieve lijst : /

Catégorie de remboursement : I.D.a

Liste nominative : /

Vergoedingsbasis (EUR) 184,91

Veiligheidsgrens (%) /

Persoonlijk aandeel (%) 0,00

Base de remboursement (EUR) 184,91

Marge de sécurité (%) /

Intervention personnelle (%) 0,00

Plafond-/ maximum prijs (EUR) /

Veiligheidsgrens (EUR) /

Persoonlijk aandeel (EUR) 0,00

Prix plafond/maximum (EUR) /

Marge de sécurité (EUR) /

Intervention personnelle (EUR) 0,00

Vergoedings-bedrag (EUR) 184,91

Montant du remboursement (EUR) 184,91

Vergoedingsvoorwaarde: /";

Condition de remboursement: /";


"182372-182383 Osteosyntheseplaat met meer dan acht gaten om een malunion of nonunion van het sternum te behandelen

Vergoedingscategorie: I.D.a

Nominatieve lijst : /

Catégorie de remboursement : I.D.a

Liste nominative : /

Vergoedingsbasis (EUR) 364,38

Veiligheidsgrens (%) /

Persoonlijk aandeel (%) 0,00

Base de remboursement (EUR) 364,38

Marge de sécurité (%) /

Intervention personnelle (%) 0,00

Plafond-/ maximum prijs (EUR) /

Veiligheidsgrens (EUR) /

Persoonlijk aandeel (EUR) 0,00

Prix plafond/maximum (EUR) /

Marge de sécurité (EUR) /

Intervention personnelle (EUR) 0,00

Vergoedings-bedrag (EUR) 364,38

Montant du remboursement (EUR) 364,38

Vergoedingsvoorwaarde: /";

Condition de remboursement: /";


2° in het hoofdstuk « L.Orthopedie en traumatologie » worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het opschrift "L.3.4.3 Osteosynthese plaat met anatomische lokalisatie" wordt vervangen als volgt: "L.3.4.3 Implantaat voor osteosynthese met anatomische lokalisatie"; b) in het vroegere punt "L.3.4.3 Osteosynthese plaat met anatomische lokalisatie" dat nu punt "L.3.4.3 Implantaat voor osteosynthese met anatomische lokalisatie" is, worden de volgende verstrekkingen en hun vergoedingsmodaliteiten toegevoegd: "182394-182405 Geheel van implantaten voor osteosynthese, inclusief het geheel van fixatie-elementen, voor de chirurgische behandeling van fladderthorax gebruikt tijdens de verstrekking 227356-227360 of 282656-282660 van de nomenclatuur, per behandelde rib

Vergoedingscategorie: I.D.a

Nominatieve lijst : /

Catégorie de remboursement : I.D.a

Liste nominative : /

Vergoedingsbasis (EUR) 634,32

Veiligheidsgrens (%) /

Persoonlijk aandeel (%) 0,00

Base de remboursement (EUR) 634,32

Marge de sécurité (%) /

Intervention personnelle (%) 0,00

Plafond-/ maximum prijs (EUR) /

Veiligheidsgrens (EUR) /

Persoonlijk aandeel (EUR) 0,00

Prix plafond/maximum (EUR) /

Marge de sécurité (EUR) /

Intervention personnelle (EUR) 0,00

Vergoedings-bedrag (EUR) 634,32

Montant du remboursement (EUR) 634,32

Vergoedingsvoorwaarde: L- § 34";

Condition de remboursement: L- § 34";


"182416-182420 Een of meerdere implantaten voor osteosynthese, fixatie-elementen niet inbegrepen, voor de chirurgische fixatie van acute traumatische ribfractuur bij een patiënt zonder fladderthorax gebruikt tijdens de verstrekking 282656-282660 van de nomenclatuur, per behandelde rib

Vergoedingscategorie: I.D.a

Nominatieve lijst : /

Catégorie de remboursement : I.D.a

Liste nominative : /

Vergoedingsbasis (EUR) 190,36

Veiligheidsgrens (%) /

Persoonlijk aandeel (%) 0,00

Base de remboursement (EUR) 190,36

Marge de sécurité (%) /

Intervention personnelle (%) 0,00

Plafond-/ maximum prijs (EUR) /

Veiligheidsgrens (EUR) /

Persoonlijk aandeel (EUR) 0,00

Prix plafond/maximum (EUR) /

Marge de sécurité (EUR) /

Intervention personnelle (EUR) 0,00

Vergoedings-bedrag (EUR) 190,36

Montant du remboursement (EUR) 190,36

Vergoedingsvoorwaarde: L- § 34";

Condition de remboursement: L- § 34";


"182431-182442 Osteosyntheseplaat tot en met acht gaten voor de chirurgische fixatie van een complexe sternumfractuur gebruikt tijdens de verstrekking 282516-282520 van de nomenclatuur

Vergoedingscategorie: I.D.a

Nominatieve lijst : /

Catégorie de remboursement : I.D.a

Liste nominative : /

Vergoedingsbasis (EUR) 184,91

Veiligheidsgrens (%) /

Persoonlijk aandeel (%) 0,00

Base de remboursement (EUR) 184,91

Marge de sécurité (%) /

Intervention personnelle (%) 0,00

Plafond-/ maximum prijs (EUR) /

Veiligheidsgrens (EUR) /

Persoonlijk aandeel (EUR) 0,00

Prix plafond/maximum (EUR) /

Marge de sécurité (EUR) /

Intervention personnelle (EUR) 0,00

Vergoedings-bedrag (EUR) 184,91

Montant du remboursement (EUR) 184,91

Vergoedingsvoorwaarde: L- § 35";

Condition de remboursement: L- § 35";


"182453-182464 Osteosyntheseplaat met meer dan acht gaten voor de chirurgische fixatie van een complexe sternumfractuur gebruikt tijdens de verstrekking 282516-282520 van de nomenclatuur

Vergoedingscategorie: I.D.a

Nominatieve lijst : /

Catégorie de remboursement : I.D.a

Liste nominative : /

Vergoedingsbasis (EUR) 364,38

Veiligheidsgrens (%) /

Persoonlijk aandeel (%) 0,00

Base de remboursement (EUR) 364,38

Marge de sécurité (%) /

Intervention personnelle (%) 0,00

Plafond-/ maximum prijs (EUR) /

Veiligheidsgrens (EUR) /

Persoonlijk aandeel (EUR) 0,00

Prix plafond/maximum (EUR) /

Marge de sécurité (EUR) /

Intervention personnelle (EUR) 0,00

Vergoedings-bedrag (EUR) 364,38

Montant du remboursement (EUR) 364,38

Vergoedingsvoorwaarde: L- § 35";

Condition de remboursement: L- § 35";


c) de volgende vergoedingsvoorwaarde L- § 34 die gaat bij de verstrekkingen 182394-182405 en 182416-182420 wordt ingevoegd, luidend als volgt: "L- § 34 Gelinkte prestaties 182394-182405 182416-182420 Teneinde een tegemoetkoming van de verplichte verzekering te kunnen genieten voor de verstrekkingen betreffende implantaten voor osteosynthese gebruikt voor de chirurgische fixatie van ribfracturen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 1.Criteria betreffende de verplegingsinrichting Niet van toepassing. 2. Criteria betreffende de rechthebbende De verstrekking 182394-182405 kan enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering indien de rechthebbende aan het volgende criterium voldoet: De rechthebbende heeft een fladderthorax, gedefinieerd als een fractuur van een rib op minstens twee plaatsen en dit op minstens drie opeenvolgende niveaus van dezelfde hemithorax. De verstrekking 182416-182420 kan enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering indien de rechthebbende aan het volgende criterium voldoet: De ribfracturen zorgen voor een verhoogd risico op orgaanschade. 3. Criteria betreffende het hulpmiddel Niet van toepassing.4. Aanvraagprocedure en formulieren Geen administratieve verplichting.5. Regels voor attestering Niet van toepassing.6. Resultaten en statistieken Niet van toepassing. 7. Varia Niet van toepassing." ; d) de volgende vergoedingsvoorwaarde L- § 35 die gaat bij de verstrekkingen 182431-182442 en 182453-182464 wordt ingevoegd, luidend als volgt: "L- § 35 Gelinkte prestaties 182431-182442 182453-182464 Teneinde een tegemoetkoming van de verplichte verzekering te kunnen genieten voor de verstrekkingen betreffende implantaten voor osteosynthese gebruikt voor de chirurgische fixatie van een complexe sternumfractuur, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 1.Criteria betreffende de verplegingsinrichting Niet van toepassing. 2. Criteria betreffende de rechthebbende De verstrekkingen 182431-182442 en 182453-182464 kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering indien de rechthebbende aan het volgende criterium voldoet: Het sternum van de rechthebbende kan niet hersteld worden door middel van cerclage.3. Criteria betreffende het hulpmiddel Niet van toepassing.4. Aanvraagprocedure en formulieren Geen administratieve verplichting.5. Regels voor attestering Niet van toepassing.6. Resultaten en statistieken Niet van toepassing. 7. Varia Niet van toepassing.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Gegeven te Brussel, 21 april 2022.

F. VANDENBROUCKE

^