Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 april 2022
gepubliceerd op 02 mei 2022

Ministerieel besluit nr. 138 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022031884
pub.
02/05/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Ministerieel besluit nr. 138 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wet van 11 februari 1994;

Overwegende het ministerieel besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur sluiten tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, Besluit :

Artikel 1.De volgende met name hierna aangeduide onderneming wordt erkend onder het nummer voor haar naam, met het oog op het uitoefenen van activiteiten bedoeld in de artikelen 1, 2° en 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur:

472

LSP2 S.A. RUE LAMBERT-LOMBARD, 3 4000 LIEGE ONDERNEMINGSNR./N° D'ENTREPRISE : 0751.498.986


Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 21 april 2022.

P.-Y. DERMAGNE

^