Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 april 2011
gepubliceerd op 03 mei 2011

Ministerieel besluit tot vaststelling van het evaluatieverslag als bedoeld in artikel 33 van het koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2011021034
pub.
03/05/2011
prom.
21/04/2011
ELI
eli/besluit/2011/04/21/2011021034/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 APRIL 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het evaluatieverslag als bedoeld in artikel 33 van het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikelen 29, 33 en 35;

Gelet op het advies van de Federale Interministeri√ęle Commissie voor Wetenschapsbeleid, gegeven op 9 maart 2011, Besluit :

Artikel 1.Het evaluatieverslag als bedoeld in artikel 33 van het voornoemde koninklijk besluit, wordt vastgesteld in elke federale wetenschappelijke instelling volgens het in bijlage I bij dit besluit gevoegde model.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 3.De Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 april 2011.

Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 21 april 2011.

De Minister van Wetenschapsbeleid, Mevr. S. LARUELLE

^