Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 mei 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/05/2011 numac 2011009305 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 03/05/2011 numac 2011054950 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, ****, weduwe van **** **** **** ****, geboren te Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011012033 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011201190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het brugpensioen op 58 jaar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011009329 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de secretaris van de Commissie van toezicht ingesteld bij de gevangenissen van Brugge en Ruiselede type ministerieel besluit prom. 25/04/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011009331 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie van toezicht type ministerieel besluit prom. 25/04/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011009330 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en ontslag van leden van de Commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 24/04/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011009332 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, van de leden van de Commissie van toezicht ingesteld bij de gevangenissen van Turnhout en Merksplas type ministerieel besluit prom. 24/04/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011009333 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van toezicht ingesteld bij de gevangenissen van Brugge en Ruiselede type ministerieel besluit prom. 21/04/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011021034 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het evaluatieverslag als bedoeld in artikel 33 van het koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen

decreet

type decreet prom. 07/04/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202044 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van de wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen wat betreft de administratieve geldboetes en de onmiddellijke inning

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029254 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor de programma's van het gespecialiseerd secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029255 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : lading en stuwing van goederen » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029256 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : rijtijd » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029253 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 december 2008 houdende aanstelling van de leden van de Verbeteringsraad van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : criminaliteit en illegalen - preventie » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : ongeval en preventie » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029257 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : conflictbeheersing » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029260 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : veiligheid en hygiëne » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029264 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : actualisering van de wegwetgeving » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029261 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : stress management » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029265 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : communicatie en beroepsimago » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029262 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : economische omgeving van het wegvervoer » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029263 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : technische optimalisering van het voertuig » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029267 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : burgerlijke aansprakelijkheid en verzekeringen » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : geografische en toeristische actualisering » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : vervoer - veiligheid en comfort van de passagiers » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Rijbewijs C en D - Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid : reglementering inzake wegvervoer » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/05/2011 numac 2011014106 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenning 2663 van de autorijschool « Institut supérieur de Conduite » wordt ingetrokken vanaf 22 maart 2011. (...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 03/05/2011 numac 2011011152 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor Normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor Normal(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN tot op de sluitingsdatum van het ond(...)

document

type document prom. -- pub. 03/05/2011 numac 2011011153 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-11/0008 : Duferco/Steel Investment Holding Limited/ Steel Invest & Finance SA - Zaak die in aanmerking kan (...) Op 27 april 2011, ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een con(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 03/05/2011 numac 2011020031 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 6 mei 2011 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingneming. - Voorstel van resolutie (van de heer Michel Cols(...) 2. Dringende vragen (*). _______ Nota (*) Om 14 u. 30 m.

document

type document prom. -- pub. 03/05/2011 numac 2011202080 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige celhoofden interculturele bemiddeling De vergelijkende selectie van Nederlandstalige celhoofden interculturele bemiddeling (niveau A31) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel(...) Er is 1 geslaagde. type document prom. -- pub. 03/05/2011 numac 2011202081 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van van **** **** De vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** **** (****10854) werd afgesloten op 26 april 2011. Er zijn 8 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2011 numac 2011000226 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 wordt Mevr. Ange Nathalie PATOUOSSA NGOUTANE benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met i Bij koninklijk besluit van 23 februari 2011 wordt Mevr. Julia NEKIPELOV benoemd tot rijksambten(...)

document

type document prom. -- pub. 03/05/2011 numac 2011202018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het havenbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 21 april 2011, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staats worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het havenbedrijf : 1. als vertegenwoordig(...)
^