Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 maart 2014
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014204856
pub.
04/08/2014
prom.
20/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAART 2014. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014


De Minister-President, De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014, inzonderheid op artikel 35;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 12.15, 33.06, 40.01, 52.01, 61.03 en 74.05, programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van : 22 mei 2008, 4 en 11 september 2008, 23 oktober 2008, en 30 april 2009, 27 mei 2009, 22 oktober 2009, 11 maart 2010, 15 juli 2010, 10 november 2010, 28 april 2011, 19 mei 2011 en 28 juni 2012 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's Interreg IV A, B en C, Convergentie en Gewestelijke Concurrentiekracht en Tewerkstelling, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Interreg IV B;

Titel: SCALDWIN;

Begunstigde: DGARNE;

Basisallocatie: 12.15.02: Vereffeningskredieten: 150.000 EUR;

Codificatie van het project: E IB 1 200000 093C C;

Interreg IV A Grote Regio;

Hoofdlijn 2: De Ruimte: de levenskwaliteit verbeteren, de aantrekkingskracht van de grondgebieden en de milieubescherming versterken;

Maatregel 2.3: Geïntegreerde opwaardering en bescherming van het leefmilieu;

Titel: "Preventie van hoogwater op de bekkens van de Chiers, de Messancy en de Ton";

Begunstigde: DGARNE;

Basisallocatie: 12.15.02: Vereffeningskredieten: 100.000 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 203WLL 0090 C;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4: Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling bij het levenskader;

Maatregel 4.2: Ontwikkeling van een overlegde methode inzake beheer van stedelijk en landelijk grondgebied;

Titel: P.2.I.H.;

Operator: DGARNE;

Basisallocatie: 12.15.02: Vereffeningskredieten: 25.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 402FWA 0079 C;

Interreg IV A Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 2: Natuur en Leefmilieu, energie, natuurlijke hulpbronnen en Mobiliteit;

Maatregel 2.1: Natuur- en Landschapsbehoud;

Titel: "HABITAT";

Operator: "Parc naturel des Hautes Fagnes en Eifel";

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 10.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 201000 2007 C;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4: Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.1: De natuurlijke hulpbronnen en het levenskader gezamenlijk beheren en opwaarderen met duurzame ontwikkeling als doelstelling;

Titel: APBM;

Begunstigde: "Natecom ASBL";

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 10.000,00 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 401FWA 0019 C;

Titel: APBM;

Begunstigde: CARAH VZW;

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 40.000,00 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 401FWA 0019 C;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4: Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.1: De natuurlijke hulpbronnen en het levenskader gezamenlijk beheren en opwaarderen met duurzame ontwikkeling als doelstelling;

Titel: BIODIMESTICA;

Begunstigde: CRA-W;

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 40.000,00 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 401FWA 0020 C;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4: Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.3: De duurzame landelijke grensactiviteiten garanderen en bevorderen;

Titel: Transbiofruit;

Begunstigde: CRAW-W;

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 40.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 403FWA 0059 C;

Titel: Transbiofruit;

Begunstigde: CEP-Bio;

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 8.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 403FWA 0059 C;

Titel: Agrifutur;

Begunstigde: "Agricall Wallonie";

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 3.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 403FWA 0060 C;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4: Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.1: De natuurlijke hulpbronnen en het levenskader gezamenlijk beheren en opwaarderen met duurzame ontwikkeling als doelstelling;

Titel: EUROWOOD IV;

Begunstigde: Bois et Habitat VZW;

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 10.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 401FWA 0027 C;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2: Ontwikkeling en bevordering van de identiteit van het grensoverschrijdend grondgebied via cultuur en toerisme;

Maatregel 2.1: Ontwikkeling en professionalisering van een toeristisch aanbod via cultuur en toerisme;

Titel: InterHerbe;

Begunstigde: Plaatselijke actiegroep "Botte du Hainaut";

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 1.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 201FWA 0077 C;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4: Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling bij het levenskader;

Maatregel 4.2: Ontwikkeling van een overlegde methode inzake beheer van stedelijk en landelijk grondgebied;

Titel: DOSTRADE;

Operator: PNPE;

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 14.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 402TRI 0127 C;

Titel: DOSTRADE;

Operator: Riviercontract Schelde-Leie;

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 22.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 402TRI 0127 C;

Titel: Naar een nieuwe governance van het Grensoverschrijdend natuurpark van Henegouwen;

Begunstigde: Beheerscommissie van het "Parc naturel des Plaines de l'Escaut ";

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 11.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 402FWA 0110 C;

Titel: BIPS;

Operator: "Hainaut Développement" VZW;

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 5.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 402TRI 0076 C;

Interreg IV A Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 2: Natuur en leefmilieu, energieën, natuurlijke hulpbronnen en mobiliteit;

Maatregel 2.1: Duurzaam en grensoverschrijdend en geïntegreerd beheer van het water;

Titel: AQUADRA;

Begunstigde: ADL Plombière;

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 30.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 201000 2006 C;

Titel: AQUADRA;

Begunstigde: "Ardenne et Gaume" VZW;

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 20.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 201000 2006 C;

Titel: AQUADRA;

Begunstigde: Stroomafwaartse Maas;

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 11.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 201000 2006 C;

Interreg IV B Noord-West Europa;

Titel: OPTIMIR;

Begunstigde: AWE;

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 21.000 EUR;

Codificatie van het project: E IB 1 200000 097D C;

Titel: OPTIMIR;

Begunstigde: "AgroBio Tech";

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 10.000 EUR;

Codificatie van het project: E IB 1 200000 097D C;

Titel: OPTIMIR;

Begunstigde: CRA-W;

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 20.000 EUR;

Codificatie van het project: E IB 1 200000 097D C;

Interreg IV A Grote Regio;

Hoofdlijn 2: De Ruimte: de levenskwaliteit verbeteren, de aantrekkingskracht van de grondgebieden en de milieubescherming versterken;

Maatregel 2.1: Ondersteuning van de beleidslijnen inzake Ruimtelijke ordening;

Titel: "Habitat.reg";

Begunstigde: FRW;

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 2.000 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 201WLL 0052 C;

Interreg IV C°;

Titel: Ruraland;

Begunstigde: FRW;

Basisallocatie: 33.06.02;

Vereffeningskredieten: 23.000 EUR;

Codificatie van het project: E IC 200000 5922 C;

Interreg Euregio;

Hoofdlijn 3: Levenskwaliteit;

Maatregel 3.3: Verbetering van de levenskwaliteit;

Titel: SUN;

Begunstigde: ULG-LEMA;

Basisallocatie: 40.01.02;

Vereffeningskredieten: 12.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 3103EM R002 C;

Titel: SUN;

Begunstigde: stad Luik;

Basisallocatie: 40.01.02;

Vereffeningskredieten: 5.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 3103EM R002 C;

Titel: SUN;

Begunstigde: stad Verviers;

Basisallocatie: 40.01.02;

Vereffeningskredieten: 8.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 3103EM R002 C;

Titel: SUN;

Begunstigde: stad Eupen;

Basisallocatie: 40.01.02;

Vereffeningskredieten: 4.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 3103EM R002 C;

Titel: BIOECOLOGICA;

Begunstigde: "ULg";

Basisallocatie: 40.01.02;

Vereffeningskredieten: 30.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 201000 2003 C;

Titel: BIOECOLOGICA;

Begunstigde: gemeentebestuur Chaudfontaine;

Basisallocatie: 40.01.02;

Ordonnanceringskredieten: 7.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 201000 2003 C;

Titel: BIOECOLOGICA;

Begunstigde: CRIE EUPEN;

Basisallocatie: 40.01.02;

Ordonnanceringskredieten: 30.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 201000 2003 C;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4: Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.2: Ontwikkeling van een overlegde methode inzake beheer van stedelijk en landelijk grondgebied;

Titel: BIPS;

Begunstigde: Estaimpuis;

Basisallocatie: 40.01.02;

Vereffeningskredieten: 10.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 402TRI 0076 C;

Titel: BIPS;

Begunstigde: Komen-Waasten;

Basisallocatie: 40.01.02;

Vereffeningskredieten: 5.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 402TRI 0076 C;

Titel: BIPS;

Begunstigde: stad Moeskroen;

Basisallocatie: 40.01.02;

Vereffeningskredieten: 10.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 402TRI 0076 C;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4: Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.2: Ontwikkeling van een overlegde methode inzake beheer van stedelijk en landelijk grondgebied;

Titel: DOSTRADE;

Begunstigde: IDETA;

Basisallocatie: 40.01.02;

Vereffeningskredieten: 5.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 402TRI 0127 C;

Interreg IV A Grote Regio;

Hoofdlijn 2: De Ruimte: de levenskwaliteit verbeteren, de aantrekkingskracht van de grondgebieden en de milieubescherming versterken;

Maatregel 2.3: Geïntegreerde opwaardering en bescherming van het leefmilieu;

Titel: Cheval de trait (trekpaard);

Begunstigde: FOREm Vorming "Wallonie-Bois";

Basisallocatie: 40.01.02;

Vereffeningskredieten: 10.000 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 203WLL 0034 C;

Titel: Preventie van hoogwater;

Begunstigde: AIVE;

Basisallocatie: 40.01.02;

Vereffeningskredieten: 5.000 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 203WLL 0090 C;

Interreg IV A Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 2: Natuur en Leefmilieu, energie, natuurlijke hulpbronnen en Mobiliteit;

Maatregel 2.1: Natuur- en Landschapsbehoud;

Titel: "HABITAT";

Begunstigde: Gemeentebestuur Oupeye;

Basisallocatie: 40.01.02;

Vereffeningskredieten: 10.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 201000 2007 C;

Interreg Euregio;

Hoofdlijn 2: Natuur en Leefmilieu, energie, natuurlijke hulpbronnen en Mobiliteit;

Maatregel 2.1: Natuur- en Landschapsbehoud;

Titel: AQUADRA;

Begunstigde: ADL Plombières;

Basisallocatie: 52.01.02;

Vereffeningskredieten: 7.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 201000 2006 C;

Titel: AQUADRA;

Begunstigde: VZW "Ardenne et Gaume";

Basisallocatie: 52.01.02;

Vereffeningskredieten: 56.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 201000 2006 C;

Titel: AQUADRA;

Begunstigde: Stroomafwaartse Maas;

Basisallocatie: 52.01.02;

Vereffeningskredieten: 67.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 201000 2006 C;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4: Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.2: Ontwikkeling van een overlegde methode inzake beheer van stedelijk en landelijk grondgebied;

Titel: PLICI;

Begunstigde: stad Doornik;

Basisallocatie: 61.03.02;

Vereffeningskredieten: 5.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 402FWA 0058 C;

Interreg Euregio;

Hoofdlijn 3: Levenskwaliteit;

Maatregel 3.3: Verbetering van de levenskwaliteit;

Titel: BIOECOLOGICA;

Begunstigde: Gemeentebestuur Chaudfontaine;

Basisallocatie: 61.03.02;

Ordonnanceringskredieten: 2.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 201000 2003 C;

Interreg IV A Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 2: Natuur en Leefmilieu, energie, natuurlijke hulpbronnen en Mobiliteit;

Maatregel 2.1: Natuur- en Landschapsbehoud;

Titel: "HABITAT";

Begunstigde: Gemeentebestuur Oupeye;

Basisallocatie: 61.03.02;

Vereffeningskredieten: 55.000 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 201000 2007 C;

Interreg IV B;

Titel: SCALDWIN;

Begunstigde: DGARNE;

Basisallocatie: 74.05.02;

Vereffeningskredieten: 110.000 EUR;

Codificatie van het project: E IB 1 200000 093C C;

Interreg IV A Grote Regio;

Hoofdlijn 2: De Ruimte: de levenskwaliteit verbeteren, de aantrekkingskracht van de grondgebieden en de milieubescherming versterken;

Maatregel 2.3: Geïntegreerde opwaardering en bescherming van het leefmilieu;

Titel: Preventie van hoogwater;

Begunstigde: DGARNE;

Basisallocatie: 74.05.02;

Vereffeningskredieten: 2.380.000 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 203WLL 0090 C;

Convergentie;

Hoofdlijn 3: Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.3: Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van het grondgebied;

Titel: Ontwikkeling van het Domein van Mariemont;

Project: Inrichting van de openbare ruimte rondom het Domein Begunstigde: stad Morlanwelz;

Basisallocatie: 61.03.02;

Vereffeningskredieten: 800.000 EUR;

Codificatie van het project: E CV 1 303000 1457 C;

Gewestelijke concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3: Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.3: Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van het grondgebied;

Titel: Herdynamisering van het centrum van Herstal;

Project: MAREXHE;

Begunstigde: Gemeentebestuur Herstal;

Basisallocatie: 61.03.02;

Vereffeningskredieten: 92.000 EUR;

Codificatie van het project: E CP 1 303000 0795 C;

Titel: Herdynamisering van de belangrijkste toeristische polen van de provincie Luxemburg;

Project: "Le Parc des Sépulchrines";

Begunstigde: gemeente Bouillon;

Basisallocatie: 61.03.02;

Vereffeningskredieten: 65.000 EUR;

Codificatie van het project: E CP 1 303000 1397 C, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vereffeningskredieten ten belope van 4.416 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 02 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 02 van organisatieafdeling 15 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt: (duizend EUR)

Basisallocatie

Aanvankelijk krediet en overdrachtsbesluit

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 32 01.01.01

0

84.014

-

- 4.416

0

79.598

OA 15 12.15.02

0

0

-

+ 275

0

275

OA 15 33.06.02

0

0

-

+ 351

0

351

OA 15 40.01.02

0

0

-

+ 151

0

151

OA 15 39.09.06.

0

0

-

+ 130

0

130

OA 15 39.09.06.

0

0

-

+ 1.019

0

1.019

OA 15 39.09.06.

300

0

-

+ 2.490

300

2.490


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 20 maart 2014.

R. DEMOTTE C. DI ANTONIO

^