Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 december 2019
gepubliceerd op 31 januari 2020

Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020040159
pub.
31/01/2020
prom.
20/12/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra


De Minister van jeugd, Gelet op het decreet van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties sluiten tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties, artikel 22, gewijzigd bij het decreet van 9 mei 2008, Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032020 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep van het administratief personeel van de Hogescholen, de Hogere Kunstscholen en de Hogere Instituten voor Architectuur georganiseerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014335 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor kwalificatie type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014337 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie sluiten tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra, zoals gewijzigd;

Overwegende de aanvragen om wijziging van mandaat, ingediend door de FMJ op 29 november 2019, wordt een einde gesteld aan het mandaat van mevrouw COLSOUL Charlotte als werkend lid en van de heer CHAJIA Johakim als plaatsvervangend lid, en ingediend door FOR'J, wordt een einde gesteld aan het mandaat van PESALOVO David als plaatsvervangend lid van mevrouw GOLIK Dorota, aan het mandaat van de heer GODART Jean-Paul als plaatsvervangend lid van de heer TONDU Jean-Pierre en aan het mandaat van de heer PARMENTIER Thomas.

Dat bijgevolg tot de wijziging van het voornoemd ministerieel besluit van 24 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032020 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep van het administratief personeel van de Hogescholen, de Hogere Kunstscholen en de Hogere Instituten voor Architectuur georganiseerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014335 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor kwalificatie type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014337 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie sluiten dient te worden overgegaan, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 2° (onder: "Voor de Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone") van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032020 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep van het administratief personeel van de Hogescholen, de Hogere Kunstscholen en de Hogere Instituten voor Architectuur georganiseerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014335 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor kwalificatie type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014337 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie sluiten tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra, gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 30 november 2017, 28 maart 2018, 16 april 2018, 03 mei 2018, 22 mei 2018, 20 augustus 2018, 15 oktober 2018, 27 februari 2019, 05 juli 2019 en 25 oktober 2019, worden de woorden « Mevr. COLSOUL Charlotte, Rue Maurice Witholfs 1, 4280 HANNUT » vervangen door de woorden « De heer CHAJIA Johakim, Rue du Moulin de Marvis 14, 7500 DOORNIK » en worden de woorden « De heer CHAJIA Johakim, Rue du Moulin de Marvis 14, 7500 DOORNIK » vervangen door « De heer NICAISE Benoît, Rue Sainte-Croix 6, 4000 LUIK ».

Art. 2.In artikel 1, 2° (onder : "Voor de Fédération de Maisons de Jeunes Organisation de Jeunesse") van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032020 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep van het administratief personeel van de Hogescholen, de Hogere Kunstscholen en de Hogere Instituten voor Architectuur georganiseerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014335 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor kwalificatie type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014337 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie sluiten tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra, gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 30 november 2017, 28 maart 2018, 16 april 2018, 03 mei 2018, 22 mei 2018, 20 augustus 2018, 15 oktober 2018, 27 februari 2019, 05 juli 2019 en 25 oktober 2019, worden de woorden « De heer GODART Jean-Paul, Rue de la Loi 164, 7170 LA HESTRE » vervangen door « De heer PESALOVO David, Rue du Monceau Fontaine 35, 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE », worden de worden « De heer PESALOVO David, Rue du Monceau Fontaine 35, 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE » vervangen door de woorden « De heer GODART Jean-Paul, Rue de la Loi 164, 7170 LA HESTRE », en worden de woorden « De heer PARMENTIER Thomas, Rue de Villers 227, 6010 COUILLET » vervangen door de woorden « Mevr. KUYPERS Muriel, Rue du Monceau Fontaine 35, 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 20 december 2019.

V. GLATIGNY

^