Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 maart 2013
gepubliceerd op 29 maart 2013

Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 3 juli 2012 betreffende de maandelijkse en driemaandelijkse steekproefenquêtes met het oog op het opstellen van kortetermijnstatistieken

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011157
pub.
29/03/2013
prom.
19/03/2013
ELI
eli/besluit/2013/03/19/2013011157/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


19 MAART 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 3 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2012 pub. 10/07/2012 numac 2012203819 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de maandelijkse en driemaandelijkse steekproefenquêtes met het oog op het opstellen van kortetermijnstatistieken sluiten betreffende de maandelijkse en driemaandelijkse steekproefenquêtes met het oog op het opstellen van kortetermijnstatistieken


De Minister van Economie, Gelet op Verordening (EG) nr. 1158/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1503/2006 van de Commissie van 28 september 2006 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken, wat de definitie van variabelen, de lijst van variabelen en de frequentie van de samenstelling van de gegevens betreft;

Gelet op de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek, artikel 1quinquies, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985, vernummerd en gewijzigd bij de wet van 22 maart 2006, artikel 3, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 22 maart 2006, en artikel 16, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2012 pub. 10/07/2012 numac 2012203819 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de maandelijkse en driemaandelijkse steekproefenquêtes met het oog op het opstellen van kortetermijnstatistieken sluiten betreffende de maandelijkse en driemaandelijkse steekproefenquêtes met het oog op het opstellen van kortetermijnstatistieken, artikel 9;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Statistiek, gegeven op 17 oktober 2012;

Gelet op het advies 52.666/1 van de Raad van State, gegeven op 25 januari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : Enig artikel. In het koninklijk besluit van 3 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2012 pub. 10/07/2012 numac 2012203819 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de maandelijkse en driemaandelijkse steekproefenquêtes met het oog op het opstellen van kortetermijnstatistieken sluiten betreffende de maandelijkse en driemaandelijkse steekproefenquêtes met het oog op het opstellen van kortetermijnstatistieken, wordt bijlage 3 vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlage 3.

Brussel, 19 maart 2013.

J. VANDE LANOTTE

Bijlage 3 Overige diensten Driemaandelijks te verstrekken inlichtingen Afzetprijzen Afzetprijzen binnenlandse markt Afzetprijzen buitenlandse markt, opgesplitst in EU-zone en niet-EU-zone Invoerprijzen, opgesplitst in EU-zone en niet-EU-zone Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 19 maart 2013 tot wijziging van de bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 3 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2012 pub. 10/07/2012 numac 2012203819 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de maandelijkse en driemaandelijkse steekproefenquêtes met het oog op het opstellen van kortetermijnstatistieken sluiten betreffende de maandelijkse en driemaandelijkse steekproefenquêtes met het oog op het opstellen van kortetermijnstatistieken.

De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

^