Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 december 2017
gepubliceerd op 04 januari 2018

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017014378
pub.
04/01/2018
prom.
19/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/19/2017014378/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


19 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland


De minister van sociale zaken en volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 37, § 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 294, §§ 1 en 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland;

Gelet op de wet van 25 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1;

Aangezien de prijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland wijzigt vanaf 1 januari 2018, dient deze nieuwe prijs tegen die datum gepubliceerd te worden, Besluit : Enig artikel. Artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 mei 1991, 24 januari 1992, 4 februari 1993, 14 april 1994, 20 maart 1995, 21 oktober 1996, 6 maart 1997, 25 november 1997, 9 april 1999, 19 november 1999, 22 december 2000, 8 april 2003, 4 februari 2004, 15 februari 2005, 27 december 2005, 8 januari 2007, 10 december 2007, 9 maart 2009, 21 januari 2010, 20 december 2010, 12 januari 2012, 20 december 2012, 28 november 2013, 22 december 2014, 8 oktober 2015 en 1 december 2016 wordt aangevuld als volgt : « Voor het tijdvak van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 is de in § 1 bedoelde verpleegdagprijs vastgesteld op 509,96 euro. ».

Brussel, 19 december 2017.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^