Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 april 2013
gepubliceerd op 28 mei 2013

Ministerieel besluit waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029342
pub.
28/05/2013
prom.
19/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2013. - Ministerieel besluit waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten


De Minister van Leerplichtonderwijs, Gelet op het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten betreffende het taalbadonderwijs, inzonderheid op de artikelen 5, 13 en 14;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2011 waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten;

Gelet op de aanvraag van het inrichtingschoofd van het « Athénée royal de la Communauté française d'Enghien », gelegen rue Montgomery 73, te 7850 Edingen, om taalbadonderwijs te organiseren;

Gelet op het voorstel van de Algemene Dienst voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, Besluit :

Artikel 1.De volgende door de Franse Gemeenschap georganiseerde inrichting voor secundair onderwijs wordt ertoe gemachtigd reeds vanaf het schooljaar 2013-2014 taalbodonderwijs voor bepaalde vakken van het uurrooster in een andere moderne taal dan de Franse taal te organiseren :

Adres van de administratieve zetel

Bedoelde vestigingen

Gekozen taal

Studiejaren waarop taalbadonderwijs betrekking heeft

« Athénée Royal de la Communauté française d'Enghien », gelegen rue Montgomery 73, te 7850 Edingen

Rue Montgomery 73, te 7850 Edingen

Nederlands

Van het 1e jaar secundair onderwijs tot het 6e jaar secundaire onderwijs


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Brussel, 19 april 2013.

Mevr. M.-D. SIMONET

^