Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 mei 2016
gepubliceerd op 08 juli 2016

Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het Athénée Royal d'Enghien

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029317
pub.
08/07/2016
prom.
12/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MEI 2016. - Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het Athénée Royal d'Enghien


De Minister van Onderwijs, Gelet op het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten betreffende het taalbadonderwijs, de artikelen 5, 13 en 14;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013029342 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten sluiten waarbij de organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten;

Gelet op de aanvraag van het inrichtingshoofd van het Athénée Royal de la Communauté Française d'Enghien, gelegen rue Montgomery, 73 te 7850 ENGHIEN, om taalbadonderwijs verder te kunnen organiseren;

Gelet op de voordracht van de Algemene dienst Onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, van 25 maart 2016, Besluit :

Artikel 1.De hierna opgenomen inrichting voor secundair onderwijs, georganiseerd door de Franse Gemeenschap, wordt ertoe gemachtigd taalbadonderwijs voor sommige vakken van het lesrooster in een andere moderne taal dan het Frans verder te organiseren vanaf het schooljaar 2016 - 2017, volgens de volgende nadere regels :

Naam en adres van de administratieve zetel

Betrokken vestigingsplaats

Gekozen taal

Schooljaren waarop het taalbadonderwijs betrekking heeft

Athénée Royal de la Communauté Française d'Enghien, rue Montgomery, 73 te 7850 ENGHIEN

Athénée Royal de la Communauté Française d'Enghien, rue Montgomery, 73 te 7850 ENGHIEN

Nederlands

Van het eerste jaar tot het zesde jaar van het secundair onderwijs


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016.

Brussel, 12 mei 2016.

Mevr. M.-M. SCHYNS

^