Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 april 2013
gepubliceerd op 24 mei 2013

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 mei 2010 tot benoeming van de leden van het sturingscomité van het programma voor de opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029327
pub.
24/05/2013
prom.
19/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


19 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 mei 2010 tot benoeming van de leden van het sturingscomité van het programma voor de opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap


De Minister van Gezondheid, Gelet op het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap, artikel 17bis, gewijzigd bij de decreten van 17 juli 2003 en 26 maart 2009, en artikel 17ter, gewijzigd bij de decreten van 17 juli 2003 en 19 oktober 2007;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009029489 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het protocol voor het programma voor de opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029686 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van het protocol voor het programma voor de opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009029489 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het protocol voor het programma voor de opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029686 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap sluiten inzake opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap, artikel 4;

Gelet op de voorstellen ingediend door de instellingen bedoeld bij artikel 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009029489 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het protocol voor het programma voor de opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029686 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap sluiten inzake opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap;

Overwegende dat het belangrijk is om het sturingscomité in te stellen, belast met het bijstaan van het bestuur voor de verwezenlijking van zijn opdrachten inzake opsporingsprogramma;

Overwegende dat de leden die de Administratie vertegenwoordigen, dienen te worden aangesteld;

Gelet op het voorstel van het college van kinderartsen van de ONE dat de heer Jacques Lombet voordraagt, ter vervanging van Mevr. Claire Van der Linden, ontslagnemend lid;

Overwegende dat de personen vermeld in artikel 1 voldoen aan de voorwaarden bepaald in het voormelde artikel van het voormelde besluit, Besluit : Enig artikel. In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 mei 2010 tot benoeming van de leden van het sturingscomité van het programma voor de opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap : in « 1° als vertegenwoordiger van het bestuur », dient « Marie-Claire Minne » te worden vervangen door « Tatiana Pereira »; in « 6° als vertegenwoordiger van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », dient « Claire Van der Linden » te worden vervangen door « Jacques Lombet ».

Brussel, 19 april 2013.

Mevr. F. LAANAN

^