Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 juli 2011
gepubliceerd op 17 augustus 2011

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 april 2011 tot aanstelling van de leden van de examencommissies voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029427
pub.
17/08/2011
prom.
18/07/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JULI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de examencommissies voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen sluiten tot aanstelling van de leden van de examencommissies voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen, inzonderheid op artikel 22, § 1, 5° ingevoegd bij het decreet van 30 juni 2006 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het examen voor de toelating tot de studies ingericht in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen sluiten betreffende het examen voor de toelating tot de studies ingericht in de Hogescholen, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 13, 10°, a) ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de examencommissies voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen sluiten tot aanstelling van de leden van de examencommissies voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen;

Gelet op het advies van de Algemene Raad voor de Hogescholen van 16 juni 2011, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 2011 tot aanstelling van de leden van de examencommissies voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) de woorden « 2010-2011 » worden vervangen door de woorden « 2011-2012 »; 2°) bij het eerste streepje worden de woorden « de heer Lambert Pierre » vervangen door de woorden « Mevr. Marianne Coessens »; 3°) bij het tweede streepje worden de woorden « Mevr. Marianne Coessens » vervangen door de woorden « de heer Alain Scandolo »; 4°) bij het vierde streepje worden de woorden « de heer Lambert Pierre » vervangen door de woorden « de heer Bernard Cobut »; 5°) bij het negende streepje worden de woorden « de heer Bastianelli Antonio » vervangen door de woorden « de heer Philippe Collée ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2011.

Brussel, 18 juli 2011.

De Minister van Hoger Onderwijs, J.-Cl. MARCOURT

^