Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 januari 2017
gepubliceerd op 24 januari 2017

Ministerieel besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van leden van het Nationaal Pensioencomité

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017010250
pub.
24/01/2017
prom.
18/01/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

18 JANUARI 2017. - Ministerieel besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van leden van het Nationaal Pensioencomité


De Minister van Pensioenen, De Minister van Zelfstandigen, Gelet op de wet van 21 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad sluiten tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad, artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015021030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verdeling van de mandaten van de organisaties die de belangen van de werknemers, de personeelsleden van de publieke sector, de werkgevers en de zelfstandigen binnen het Nationaal Pensioencomite vertegenwoordigen type koninklijk besluit prom. 28/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015021029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van voordracht en benoeming van de leden van het Nationaal Pensioencomité sluiten tot verdeling van de mandaten van de organisaties die de belangen van de werknemers, de personeelsleden van de publieke sector, de werkgevers en de zelfstandigen binnen het Nationaal Pensioencomité vertegenwoordigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015021030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verdeling van de mandaten van de organisaties die de belangen van de werknemers, de personeelsleden van de publieke sector, de werkgevers en de zelfstandigen binnen het Nationaal Pensioencomite vertegenwoordigen type koninklijk besluit prom. 28/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015021029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van voordracht en benoeming van de leden van het Nationaal Pensioencomité sluiten tot bepaling van de modaliteiten van voordracht en benoeming van de leden van het Nationaal Pensioencomité;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015022238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het Nationaal Pensioencomité sluiten tot aanstelling van de leden van het Nationaal Pensioencomité, Besluiten :

Artikel 1.Uit zijn functie als lid van het Nationaal Pensioencomité wordt eervol ontslag verleend aan de heer Stefan Denayer.

Art. 2.Mevr. Nele Plas wordt benoemd als plaatsvervangend lid van het Nationaal Pensioencomité als vertegenwoordiger van de werkgevers, ter vervanging van de heer Stefan Denayer, wiens mandaat zij zal beëindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 18 januari 2017.

De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE De Minister van Zelfstandigen, W. BORSUS

^